Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Nabór tekstów do czasopisma jest stały, przy czym tom na dany rok jest zamykany 30 IV.

W czasopiśmie publikowane są artykuły (lub artykuły recenzyjne) oryginalne, kompletne i wcześniej niepublikowane, o objętości do 1 arkusza wydawniczego i do 15 ilustracji. Artykuły złożone do druku powinny być sporządzone w zgodzie z instrukcją redakcyjną i przesłane w wersji elektronicznej za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism (apcz).

Przyjmowane są teksty w języku polskim i angielskim (w tym drugim przypadku obowiązkiem autora jest zapewnienie poprawności językowej tekstu).

Autorzy są zobowiązani do uzyskania praw do publikacji materiału ilustracyjnego i innych możliwych materiałów objętych prawami własności.

Autorzy są zobowiązani do przestrzegania prawa, w tym zwłaszcza prawa autorskiego, a także dobrego obyczaju akademickiego, w tym zwłaszcza zasad postępowania ujętych w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/2ae2188ff8670eed98ede50de1e9007f.pdf, dostęp 09.10.2015)

________________________

Każdemu artykułowi złożonemu do druku w AUNC. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo powinny towarzyszyć następujące informacje:

 • Afiliacja autora 
 • Adres kontaktowy e-mail
 • Krótki biogram autora 
 • Streszczenie w języku polskim (1000-1500 znaków)
 • Streszczenie w języku angielskim  (1000-1500 znaków)
 • Słowa kluczowe w języku polskim
 • Słowa kluczowe w języku angielskim
 • Spis cytowanej literatury (wg schematu zamieszczonego poniżej)

________________________

FORMAT

 • plik tekstowy w *.doc (World 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora, np. czcionka grecka, hebrajska itp.);
 • czcionka: Times New Roman 12 punktów, można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń;
 • przypisy:  dolne, tekst zwarty, wyrównanie do lewej strony, interlinia pojedyncza. Czcionka 10 pkt., Times New Roman, odstępy po: 6 pkt. 
 • interlinia 1,5 wiersza;
 • lewy margines 3 cm, pozostałe 2,5 cm;
 • prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania.

________________________

ZASADY TWORZENIA PRZYPISÓW (dla tekstów w języku POLSKIM)

W czasopiśmie AUNC. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo stosowany jest system Chicago Manual of Style: Notes and Bibliography. Link do oryginalnych wytycznych >> 

Każda cytowana publikacja posiada 3 formy zapisu:

 1. pierwsze cytowanie w przypisie
 2. każde kolejne cytowanie w przypisie
 3. zapis w spisie literatury, który należy zamieścić na koniec artykułu.

Poniższe przykłady podawane są w takiej kolejności.  

Książki (jeden autor)

1. Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99–100.

2. Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

Książka (dwóch lub więcej autorów)

1. Geoffrey C. Ward i Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf, 2007), 52.

2. Ward i Burns, War, 59–61.

Ward, Geoffrey C., i Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf, 2007.

W przypadku czterech lub więcej autorów należy wymienić wszystkich autorów w spisie literatury; w przypisie należy podać pierwszego autora ora skrót et al.

1. Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960s . . .

2. Barnes et al., Plastics . . .

Redaktor, tłumacz lub wydawca zamiast autora:

1. Richmond Lattimore, tłum., The Iliad of Homer (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 91–92.

2. Lattimore, Iliad, 24.

Lattimore, Richmond, tłum. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press, 1951.

Redaktor, tłumacz lub wydawca obok autora:

1. Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, tłum. Edith Grossman (London: Cape, 1988), 242–55.

2. García Márquez, Cholera, 33.

García Márquez, Gabriel. Love in the Time of Cholera. Tłumaczenie Edith Grossman. London: Cape, 1988.

Rozdział albo część książki (podobnie należy traktować artykuły w tomach pokonferencyjnych, z dodaniem nazwy, miejsca i daty konferencji po tytule książki:

1. John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War,” w Anthropology and Global Counterinsurgency, red. John D. Kelly et al. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.

2. Kelly, “Seeing Red,” 81–82.

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” W Anthropology and Global Counterinsurgency, red. John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, i Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Rozdział redagowanego tomu pierwotnie opublikowany w innym miejscu (częste w przypadku materiałów źródłowych)

1. Quintus Tullius Cicero, “Handbook on Canvassing for the Consulship,” w Rome: Late Republic and Principate, red. Walter Emil Kaegi Jr. i Peter White, t. 2 ofUniversity of Chicago Readings in Western Civilization, red. John Boyer i Julius Kirshner (Chicago: University of Chicago Press, 1986), 35.

2. Cicero, “Canvassing for the Consulship,” 35.

Cicero, Quintus Tullius. “Handbook on Canvassing for the Consulship.” W Rome: Late Republic and Principate, red. Walter Emil Kaegi Jr. i Peter White. T. 2 University of Chicago Readings in Western Civilization, red. John Boyer i Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago Press, 1986. Pierwotnie publikowane w Evelyn S. Shuckburgh, tłum, The Letters of Cicero, t. 1 (London: George Bell & Sons, 1908).

Wstęp, wprowadzenie, lub podobna część książki lub katalogu (np. katalogu wystawy, zbiorów lub aukcyjnego)

1. James Rieger, wprowadzenie do Frankenstein; or, The Modern Prometheus, Mary Wollstonecraft Shelley (Chicago: University of Chicago Press, 1982), xx–xxi.

2. Rieger, wprowadzenie, xxxiii.

Rieger, James. Wprowadzenie do Frankenstein; or, The Modern Prometheus, Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Książka opublikowana on-line:

Jeżeli książka jest dostępna w więcej niż jednej wersji (papierowa, elektroniczna), należy wskazać tę, z której korzystano. W przypadku publikacji on-line, należy podać adres URL oraz datę korzystania z publikacji. W przypadku braku numerów stron można podać tytuł lub numer rozdziału lub fragmentu

1. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), Kindle edition.

2. Philip B. Kurland i Ralph Lerner, red., The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), Dostęp February 28, 2010, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

3. Austen, Pride and Prejudice.

4. Kurland i Lerner, Founder’s Constitution, rozdział 10.

Austen, Jane. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics, 2007. Kindle edition.

Kurland, Philip B., i Ralph Lerner, red. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 1987. Dostęp February 28, 2010. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Katalogi wystawy, katalogi zbiorów, katalogi aukcyjne

Eseje i hasła katalogowe należy traktować jak rozdział albo część książki, z dodaniem po tytule katalogu nazwy instytucji, miejsca i daty w przypadku wystaw oraz nazwy domu aukcyjnego, miejsca i daty w przypadku katalogu aukcyjnego.

1. Virgine D’Haene, “Hendrik van Cleve III: Italian Landscape with a Complex of Ruins, 1586,” w  From Floris to Rubens. Master Drawings from a Belgian Collection, red. Stefaan Hautekeete (Brussels: Royal Museums of Fine Arts of Belgium, 2015), 117-119.

2. D’Haene, “Hendrik van Cleve”, 118.

D’Haene, Virgine. “Hendrik van Cleve III: Italian Landscape with a Complex of Ruins, 1586.” W From Floris to Rubens. Master Drawings from a Belgian Collection, red. Stefaan Hautekeete, 117-119. Brussels: Royal Museums of Fine Arts of Belgium, 2015.

Artykuły

Artykuł w czasopiśmie drukowanym

W przypisie należy podać strony, na których pojawia się dana informacja. W spisie literatury należy podać strony całego artykułu.

1. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104 (2009): 440.

2. Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53.

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104 (2009): 439–58.

Artykuł w czasopiśmie on-line

Należy podać numer DOI, jeśli został on podany w czasopiśmie. W przypadku braku numeru DOI należy podać adres URL oraz datę dostępu.

1. Gueorgi Kossinets i Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115 (2009): 411, Dostęp 28 luty 2010, doi:10.1086/599247.

2. Kossinets i Watts, “Origins of Homophily,” 439.

Kossinets, Gueorgi, i Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115 (2009): 405–50. Dostęp 28 luty 2010. doi:10.1086/599247.

Artykuł w gazecie lub czasopiśmie popularnym (nieakademickim)

Artykuły tego rodzaju można cytować podobnie jak artykuły akademickie lub bezpośrednio w tekście (“Jak zauważają Sheryl Stolberg i Robert Pear w artykule opublikowanym w New York Times z 27 lutego 2010 r.. . .”), nie umieszczając w spisie literatury. Poniższe przykłady dotyczą bardziej formalnego zapisu. W przypadku wydania on-line należy podać adres URL oraz datę korzystania. W przypadku braku autora zapis należy zacząć od tytułu artykułu.

1. Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, 25 styczeń 2010, 68.

2. Sheryl Gay Stolberg i Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote,” New York Times, 27 styczeń 2010, Dostęp 28 luty 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

3. Mendelsohn, “But Enough about Me,” 69.

4. Stolberg i Pear, “Wary Centrists.”

Mendelsohn, Daniel. “But Enough about Me.” New Yorker, 25 styczeń, 2010.

Stolberg, Sheryl Gay, i Robert Pear. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, 27 luty, 2010. Dostęp 28 luty 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

Recenzja książki

1. David Kamp, “Deconstructing Dinner,” recenzja z The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, Michael Pollan, New York Times, 23 kwiecień, 2006, Sunday Book Review, http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.

2. Kamp, “Deconstructing Dinner.”

Kamp, David. “Deconstructing Dinner.” Recenzja z The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, Michael Pollan. New York Times, 23 kwiecień, 2006, Sunday Book Review. http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.

Prace magisterskie lub doktorskie

1. Mihwa Choi, “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty” (rozprawa doktorska, University of Chicago, 2008).

2. Choi, “Contesting Imaginaires.”

Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” Rozprawa doktorska, University of Chicago, 2008.

Dokumentacje konserwatorskie (należy je traktować jak prace dyplomowe, dodając miejsce przechowywanie danego egzemplarza)

Jan Pawłowski, „Sala Radziecka w ratuszu toruńskim. Dokumentacja konserwatorska” (dokumentacja konserwatorska, Toruń 2020, Archiwum WUKZ w Toruniu).

Pawłowski, „Sala Radziecka.”

Jan Pawłowski, „Sala Radziecka w ratuszu toruńskim. Dokumentacja konserwatorska.” Dokumentacja konserwatorska, Toruń 2020, Archiwum WUKZ w Toruniu.

Wystąpienia na konferencjach naukowych

1. Rachel Adelman, “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition” (referat na konferencji Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, 21–24 listopad 2009).

2. Adelman, “Such Stuff as Dreams.”

Adelman, Rachel. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Referat na konferencji Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, 21–24 listopad 2009.

Strony internetowe

Można cytować w przypisie lub bezpośrednio w tekście, nie umieszczając w spisie literatury. Poniższe przykłady dotyczą formalnego zapisu. Należy podać adres URL oraz datę dostępu.

1. “Google Privacy Policy,” ostatnia modyfikacja 11 marzec 2009, http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

2. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts,” McDonald’s Corporation, Dostęp July 19, 2008, http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

3. “Google Privacy Policy.”

4. “Toy Safety Facts.”

Google. “Google Privacy Policy.” Ostatnia modyfikacja 11 marzec 2009. http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

McDonald’s Corporation. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Dostęp 19 czerwiec 2008. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

E-mail albo SMS

Można cytować w przypisie lub bezpośrednio w tekście, nie umieszczając w spisie literatury (jak wskazał John Doe w mailu do autora z 1 marca 2010 r.). W przypadku cytowania lub powoływania się na tego rodzaju nieformalne źródła należy zachować ostrożność, biorąc pod uwagę poufność przekazanych informacji. Poniższy przykład dotyczy bardziej formalnego zapisu.

1. John Doe, e-mail do autora, 28 luty 2010.

________________________

FOTOGRAFIE

 • Na samym końcu tekstu podstawowego prosimy zamieścić ponumerowany spis ilustracji (oznacznie: Il.1, Il. 2), z podaniem autora fotografii/źródła fotografii.
 • Fotografie w formacie tiff, rozdzielczość 300-600 dpi.

________________________

RYCINY I WYKRESY:

 • ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość (pliki *.tif, *.jpg lub *.cdr o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi), ujednoliconą formę i opisy;
 • wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji);
 • tabele, schematy i rysunki powinny być ponumerowane i mieć tytuł czy też podpis;
 • nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu;
 • wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim, umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Redakcji Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Ilustracje i wykresy należy dostarczyć w osobnych plikach.

________________________

Materiał  należy przesłać za pośrednictwem platformy (w osobnych plikach). W wyjątkowych przypadkach (po uprzednim kontakcie mailowym) możliwe jest przesłanie na adres: mracz@umk.pl z wykorzystaniem WeTransfer. Materiał powinien mieć postać folderu: 

Folder główny o nazwie: imię, nazwisko autora, nr tomu AUNC

Podfoldery:

Nr 1 o nazwie „Pełen tekst” (zawierający pełny tekst w którym mogą, ale nie muszą być zamieszczone fotografie)

Nr 2 o nazwie "Streszczenia" ( zawierający streszczenia artykułu w języku angielskim)

Nr 3 o nazwie "Zdjęcia" (zawierający zdjęcia w dobrej rozdzielczości, niezależnie od tego, czy są umieszczone w tekście, zgodnie z wymaganiami "FOTOGRAFIE")

Nr 4 o nazwie "Spis fotografii" (zawierający podpisy pod zdjęciami wraz z nazwiskiem autora fotografii, zgodnie z wymaganiami "FOTOGRAFIE")

Nr 5 o nazwie "Ryciny, wykresy" (zawierający ryciny i wykresy, zgodnie z wymaganiami "RYCINY I WYKRESY")

___________________________________

Warunkiem opublikowania tekstu jest zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej, dostępnych TUTAJ.

Zgłoszenie tekstu poprzez platformę apcz jest równoznaczne z podpisaniem umowy. 

 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
 4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
 5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.

 

Prawa autorskie

CC BY ND 3.0. Posiadaczem prawa autorskiego (Licencjodawcą) jest Autor, który na mocy umowy licencyjnej udziela nieodpłatnie prawa do eksploatacji dzieła na polach wskazanych w umowie.

 • Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego w następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego; b) reprodukowanie (zwielokrotnienie) Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego drukiem i techniką cyfrową (e-book, audiobook); c) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego; d) wprowadzenie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego do pamięci komputera; e) rozpowszechnianie utworu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0) poprzez platformę cyfrową Wydawnictwa Naukowego UMK oraz repozytorium UMK.
 • Korzystanie przez Licencjobiorcę z utrwalonego Utworu ww. polach nie jest ograniczone czasowo ilościowo i terytorialnie. 
 • Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji do Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego nieodpłatnie na czas nieokreślony

PEŁEN TEKST UMOWY LICENCYJNEJ >>

 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie dla określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


Partnerzy platformy czasopism