Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Dr hab., prof. UMK Michał Woźniak, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Redaktor Naukowy

  1. Dr hab., prof. UMK Justyna Olszewska-Świetlik, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika UMK

Redaktor Naukowy

  1. Dr hab., prof. UMK Robert Rogal, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sekretarz Redakcji

  1. Dr Franciszek Skibiński, Instytu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydział Sztuk Pieknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska


Partnerzy platformy czasopism