Autor - szczegóły

Kożuch, Bartosz, Os. Zaułek Jugowicki 31, 30-432 Kraków, Polska

  • Vol 40 (2013) - Artykuły
    Europejska polityka sąsiedztwa, czyli stakeholders management w wykonaniu Unii Europejskiej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism