ROLA I MIEJSCE WIELKIEJ BRYTANII WŚRÓD INNOWACYJNYCH GOSPODAREK ŚWIATA

Marta Drabkowska-Skarba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.033

Abstrakt


Gospodarki poszczególnych krajów świata prześcigają się wzajemnie by być bardziej innowacyjnymi, a tym samym konkurować w tym względzie na arenie międzynarodowej. W wielu opracowaniach dotyczących innowacyjności oraz na stronach branżowych znaleźć można wiele rankingów i porównań opisujących determinanty konkurencyjności poszczególnych państw i przedsiębiorstw. Jest to ważne dlatego, że w dzisiejszych czasach innowacyjność uważa się za czynnik rozwoju gospodarczego i wskaźnik kondycji gospodarek i firm. Aby przyciągnąć nowych klientów i wyprzedzać konkurencję przedsiębiorstwa muszą wprowadzać nowe produkty i usługi oraz rozwijać te, które przynosiły korzyści finansowe do tej pory.

W artykule przedstawiono miejsce Wielkiej Brytanii na międzynarodowej arenie innowacy­jności, przykłady organizacji oraz innych podmiotów, które w tym kraju innowacyjność wspierają oraz determinanty innowacyjności, w których Wielka Brytania przoduje wśród innych państw.


Słowa kluczowe


innowacyjność; innowacyjne produkty w Wielkiej Brytanii; innowacje; innowacyjne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Departament of Trade and Industry, Competing in the Global Economy: The Innovation Challenge, Departament of Trade and Industry, London 2003.

Haffer R. (2008), Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw. Bariery rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, [w:] Haffer M., Haffer R. [red.] Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl

http://www.nesta.org.uk

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=C5B80DAA3AD940E1957655C45E558A36

http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/eve-sleep-pozyskuje-16-mln-euro-i-wkracza-do-polski-596389891.html

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-19/these-are-the-world-s-most-innovative-economies

https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator

https://www.gov.uk/government/organisations/council-for-science-and-technology

https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/300341/RE-SEARCH_Booklet_Updated_WebVersion2.pdf

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016

Kozioł K. (2007), Analiza porównawcza innowacyjności krajów Unii Europejskiej na podstawie Łącznego Rankingu Innowacyjności (Summary Innovation Index), [w:] red. Pyka J., Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Katowice.

Pangsy-Kania S. (2007), Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Popławski W. (2004), Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności firm, [w:] Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press, London.

Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.

Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism