DZIAŁANIA REKRUTACYJNE FIRM W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW MŚP Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO -POMORSKIEGO

Katarzyna Zofia Samek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.021

Abstrakt


Media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych i rekrutacyjnych wielu firm. Umożliwiają one bowiem dostęp nie tylko do pożądanej grupy klientów, ale także do potencjalnych pracowników. Pozwala to przenieść do mediów społecznościowych część działań rekrutacyjnych, które dotąd firma wykonywała w strukturach własnej organizacji, stąd celem artykułu była identyfikacja rodzajów i przykładów mediów społecznościowych oraz działań rekrutacyjnych w nich podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego.

Słowa kluczowe


media społecznościowe; rekrutacja pracowników

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dejnaka A. (2012), Nowe obszary zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownik i pracodawca w przestrzeni wirtualnej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 30.

Drab-Kurowska A. (2012), Social media marketing w marketingu XXI wieku, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, „Zeszyty Naukowe”, nr 72, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Escher I., Petrykowska J. (2015), Aktywność polskich internautów w mediach społecznościowych, „Marketing i Rynek”, Nr 8.

Gogołek W. (2010), Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Huijboom N., Broek van den T., Frissen V., Kool L., Kotterink B., Nielsen M. M., Millard J. (2009), Public Services 2.0: The Impact of Social Computing on Public Services, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies.

Igoe J.M. (2008), Social Networking Sites as Employment Tools, Geroge Mason University.

Jakrzewski, R. (2006), Jak rekrutować pracowników przez Internet, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.

Kaplan A., Haenlein M., (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, Vol. 53, Issue 1.

Kaznowski D. (2010a), Podział i klasyfikacja mediów społecznych, www.networkeddigital.com (15.01.2017).

Kaznowski D. (2010b), Media społeczne czy społecznościowe? That is the question, www.networkeddigital.com (15.01.2017).

Król H., Ludwiczyński A. (red.), (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Listwan, T. (red.), (2010), Zarządzanie kadrami, wyd. 4 zm., C.H. Beck, Warszawa.

Mazurek G., (2012), Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa.

Miotk, A. (2013), Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Helion, Gliwice.

Mount M., Martinez M.G. (2014), A Tool for Open Innovation, California Management Review 2014, Vol. 56, Issue 4.

Nalazek U., Bonarowski M. (1999), Dystans do sieci, Businessman Magazine, nr 9.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism