RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA W PODEJŚCIU DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE POLSKICH I NIEMIECKICH ORGANIZACJI STUDENCKICH

Katarzyna Wicińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.018

Abstrakt


Celem było rozpoznanie podobieństw i różnic w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w perspektywie członków polskich oraz niemieckich organizacji studenckich. Głównymi aspektami analizy porównawczej były: kultura organizacji, system motywacyjny i szkoleniowy oraz preferowane modele zarządzania zasobami ludzkimi. W artykule uwzględniono umiędzynarodowienie tych organizacji jako istotny aspekt ich funkcjonowania. W artykule wykorzystane zostały wyniki badań, przeprowadzone przy pomocy ankiety w formie papierowej oraz elektronicznej, w których uczestniczyło 100 respondentów.


Słowa kluczowe


zarządzanie zasobami ludzkimi; organizacja; Polska; Niemcy; kultura organizacji; systemy; międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong M., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi – strategia i działanie, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.

Boxall P.F. (1996), The strategic HRM debate and the resource-based view of the firm, Human Resource Management Journal, nr 6 (3), [w]: Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer SA, Warszawa.

Briscoe D. R., Schuler R.S., Claus L. (2009), International Human Resources Management: Policies and Practises for Multinational Enterprises, Routledge, London - New York, [w]: Pocztowski A. (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Oficyna Wolters Kluwer SA, Warszawa.

Cameron, K., Quinn, R. (2006), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiany, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Danilewicz D., Szczesna A., (2004), System szkoleń,[w:] Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, (red.) T. Rostkowski, Difin, Warszawa.

Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Pocztowski A., (2015) Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, [w]: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, (red.) A. Pocztowski, Oficyna Wolters Kluwer SA, Warszawa.

Robbins S.P., (2004) Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Rogozińska-Pawełczyk, A., Wyrwas I., (2016) Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Witak K. (2018) Kultura organizacyjna - odkrywanie prawdziwej osobowości przedsiębiorstwa, http://www.psychologia-spoleczna.pl/artykuly/599-kultura-organizacyjna-odkrywanie-prawdziwej-osobowoci-przedsibiorstwa.html# [25.01.2018]

https://aiesec.de/hamburg/ [24.01.2018]

http://aiesec.pl/lodz/ [24.01.2018]

http://lodz.esn.pl/ [24.01.2018]

http://www.resulto.pl/definicja-i-instrumenty-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-zzl/ [24.01.2018]

http://skns.uni.opole.pl/?page_id=815 [24.03.2018]

https://www.uni-hamburg.de/en/piasta.html [24.01.2018]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM






ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism