WPŁYW PROJEKTU ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚC BIZNESU NA WDROŻENIE CSR W PRZEDSIĘBIORSTWACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wojciech Leoński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.052

Abstrakt


Artykuł porusza problem związany z wpływem projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu” na wdrażanie CSR w województwie
zachodniopomorskim w Polsce. Projekt został zrealizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pierwszaczęść artykułu dotyczy istoty koncepcji CSR, a także przedstawia główne założenia projektu. W artykule przedstawiono również poziom zainteresowania projektem wśród polskich przedsiębiorstw według poszczególnych województw. Dodatkowo przeprowadzono analizę narzędzi CSR dla wybranego beneficjenta programu w województwie zachodniopomorskim. Podjęty temat badawczy został zrealizowany za pomocą metody oceny, w tym: analizy literatury, raportów i opracowań wraz z wnioskowaniem.


Słowa kluczowe


społeczna odpowiedzialność biznesu; strategia; województwo zachodniopomorskie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Beyer K., Leoński W., (2016), Reporting as an important instrument of corporate social responsibility, Journal of corporate social responsibility and leadership, volume 3, issue 2, pp. 67-77.

http://www.slowianka.com.pl/ [01.05.2017].

International Organization for Standardization, (2010), Discovering ISO 26000 http://www.iso. org/iso/discovering_iso_ 26000.pdf [28.06.2017].

Ismail M., (2009), Corporate social responibility nd its role in community development: an international perspective, The Journal of International Social Research Volume 2 / 9 Fall 2009, pp. 199-209.

Nasrullah N.M., Rahim M.M. (2014), CSR, Sustainability, Ethics & Governance, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, Springer.

PARP (2016), Konkurs o udzielenie wsparcia ma wdrożenie CSR, http://csr.parp.gov.pl/index/index/ 2268 [01.06.2017].

PARP (2009), Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu przez przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów, http://poig.parp.gov.pl/index/index/1269 [01.06.2017].

PARP (2010), Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP, Warszawa.

Rudnicka A., (2012), CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism