ZARZADZANIE PRZEZ JAKOŚĆ JAKO ELEMENT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE FIRMY SZKŁO Sp. z o. o.

Katarzyna Chrostowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.005

Abstrakt


Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to pojęcie bardzo popularne wśród współczesnych firm. Niemal każde przedsiębiorstwo dąży do tego, aby być konkurencyjnym na rynku oraz zdobyć zaufanie i lojalność klienta.  W artykule została dokonana charakterystyka społecznej odpowiedzialności biznesu na podstawie literatury oraz koncepcja zarządzania przez jakość, czyli TQM jako jeden z jej kluczowych elementów. Pojęcie to zostało odniesione również do praktycznego jego zastosowania na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego SZKŁO Sp. z o. o.

Słowa kluczowe


społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa; kompleksowe zarządzanie jakością

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ADAMCZYK J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

FILEK J., Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, KSIEGARNIA AKADEMICKA, Kraków 2013.

HYS K.,Dyfuzja systemu zarządzania jakością i koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji, Oficyna wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015.

KARASZEWSKI R., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2005.

LISIECKA K., Kreowanie jakości. Uwarunkowania- strategie- techniki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.

STADNICKA D., Wybrane metody i narzędzia doskonalenia procesów w praktyce, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016.

SZCZEPAŃSKA K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, POLTEXT, Warszawa 2014.

Źródła internetowe:

http://www.wneiz.univ.szczecin.pl/nauka_wneiz/sip/sip21-2011/SiP-21-11.pdf [dostęp: 11.03.2017].

http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 [dostęp: 12.03.2017].

http://www.szklohartowane.pl/pl/o-nas/czym-sie-zajmujemy.html [dostęp:10.03.2017].

http://www.szklohartowane.pl/pl/o-nas/markowe-szklo-i-jego-zastosowanie.html [dostęp:10.03.2017]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism