ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – OCENA PRACOWNIKÓW. PROPOZYCJA TECHNIKI OCENY PRACOWNIKÓW OBIEKTU HOTELARSKIEGO

Anna Maria Dudoń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.003

Abstrakt


Artykuł zawiera opis wybranych technik oceny pracowników, które można przeprowadzić w obiekcie hotelarskim. Poruszono również kwestię procesu rekrutacji, sugerując, na podstawie literatury, jak proces ten powinien przebiegać. Bazując na tych informacjach wywnioskowano, że w obiektach hotelarskich można oceniać pracowników poprzez łącznie różnych technik m. in. poprzez prowadzenie bieżących obserwacji lub przeprowadzanie ankiet. W artykule wykorzystano wywiad, który przeprowadzono z managerem hotelu. Zobrazowano jak w praktyce wygląda proces rekrutacji oraz ocena pracowników.

Słowa kluczowe


ocena pracowników; techniki rekrutacji; branża hotelarska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong M. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Armstrong M. (1996), Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działania, wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Borkowska S. (2007), Motywacja i motywowanie, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kostera M. (2000), Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B. (2007), Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Lewandowska A. (2009), Zarządzanie marketingowe usługami hotelarskimi, [w:] Panasiuk A., Szostak D. (red.), Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ludwiczyński A. (2007), Ocenianie pracowników, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

McKenna E., Beech N. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner& S-ka, Warszawa.

Mitura E., Koniuszewska E. (2008), Podręcznik. Hotelarstwo – organizacja i technika pracy, wyd. Difin, Warszawa.

Pocztowski A. (2003), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Strategie-procesy-metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Pocztowski A. (2007), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Strategie-procesy-metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Sidor-Rządkowska M. (2001), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Kraków.

Sidorkiewicz M. (2015), Teoretyczno- praktyczne aspekty branży hotelarskiej [w:] Sidorkiewicz M., Pawlicz A., Propedeutyka hotelarstwa – ujęcie ekonomiczne, wyd. Difin, Warszawa.

Suchodolski A., 2006, Ocenianie pracowników, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.

Szostak D. (2009), Zarządzanie jakością usług hotelarskich, [w:] Panasiuk A., Szostak D. (red.), Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tokarz A. (2009), Personel hotelowy, [w:] Panasiuk A., Szostak D. (red.), Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tokarz A. (2009), Zarządzanie kadrami w hotelu, [w:] Panasiuk A., Szostak D. (red.), Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tyborowska J. (2008), Zarządzanie personelem – niezbędnik dla działów kadr, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Wajgner M., Tylińska R. (2008), Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism