OBAWY POLSKIEGO SEKTORA MŚP W KWESTII KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH W MODELU CHMURY OBLICZENIOWEJ

Róża Błaś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.042

Abstrakt


Artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród podmiotów sektora MŚP w Polsce, którego celem było zidentyfikowane przyczyn niechęci korzystania przez nich z usług świadczonych w modelu chmury obliczeniowej oraz obaw najczęściej wysuwanych przez głównych decydentów w tym zakresie. Ponadto wykazana zostaje zgodność wyników analizy danych z ekonomicznymi teoriami zachowania się konsumenta. W tym celu autorka odwołuje się do danych zebranych ze źródeł pierwotnych za pomocą kwestionariusza ankietowego na próbie liczącej 100 jednostek.

Słowa kluczowe


sektor MŚP; chmura obliczeniowa; usługi elektroniczne; zachowanie konsumenta; teoria prospektu; nowa ekonomia instytucjonalna.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alford T., Morton G., (2009), The economics of cloud computing: addressing the benefits of infrastructure in the cloud, https://www.boozallen.com/content/dam/boozallen/media/file/Econ omics-of-Cloud-Computing.pdf [30.04.2016].

Becker M. B., (2012), Interoperability Case Study. Cloud Computing, The Berkman Center for Internet & Society at Harvard University, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2046987 [01.05.2016].

Brue, S. L., Grant R. R., (2013), The Evolution of Economic Thoughts, South-Western Cengage Learning, Mason.

Cichorzewska M., Haleniuk M., (2013), Wybrane moralne problemy związane z funkcjonowaniem chmur obliczeniowych, In M. Juszczak, B. Wit (Eds.), Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin.

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Hugos M., Hulitzky D., (2010), Business in the cloud: What every business needs to know about cloud computing, Willey.

Kahneman D., Tversky A., (1979), Prospect Theory, Econometrica, 47(2), pp. 263-291.

Koulopolos T., (2012), Cloud Surfing: A New Way to Think About Risk, Innovation, Scale and Success, Bibliomotion, Boston.

Mateos, A., Rosenberg, J., (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice.

McDonald K. T., (2010), Above the Clouds. Managing Risk in the World of Cloud Computing, IT Governance Publishing, IT Governance Publishing, Ely.

Mell, P., Grance, T,. (2011), A NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology, http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf [9.06.2016].

Muller P., Caliandro C., Peycheva V., Gagliardi D., Marzocchi C., Ramlogan R., Cox D., (2015), Annual Report on European SMEs 2014/2015. SMEs start hiring again http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm [11.06.2016].

Steen M., (1999), Evolutionary Systems of Innovations. A Veblian-oriented study into the role of the government factor, Van Gorcum, Assen.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism