UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZE POTRZEBNE KIEROWNIKOM W XXI WIEKU

Marta Przybylska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.036

Abstrakt


Przedmiotem rozważań są umiejętności kierownicze kierowników potrzebne do zarządzania organizacją w XXI wieku. Szczególną uwagę zwrócono na  uniwersalizm umiejętności kierowniczych pomimo tego, że zostały one wykreowane w różnych okresach i w odmiennej kulturze. W artykule zostały zaprezentowane najważniejsze umiejętności kierownicze, które powinni posiadać kierownicy przedsiębiorstw w XXI wieku, aby móc sprawnie i efektywnie zarządzać organizacjami w ówczesnych czasach.

Słowa kluczowe


umiejętności; kierownik; umiejętności kierownicze; XXI wiek; zarządzać; przedsiębiorstwo; organizacja; menedżer

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barkowiak G. i Januszek H., (1999), Umiejętności kierownicze , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Cyfert Sz., Krzakiewicz K., (2006), Organizacja i zarządzanie – przegląd podstawowych pojęć, [w:] Krzakiewicz K. (red.), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Janasz W., Kozioł K., (2007) Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Klóska R., (2010) Metody ilościowe w analizie struktury podmiotowej sektora usług w Polsce, [w:] Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw (red.) A. Antonowicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Kowalczyk E., (2014), Człowiek Organizacja Kariera Siła Psychologii Stosowanej, Difin, Warszawa.

Nogalski B., Śniadecki J., (2001), Umiejętności menadżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp.z.o.o (OPO), Bydgoszcz.

Pająk Z., Zduniak A., (2003), Kierownik w XXI wieku determinanty psychospołeczne sukcesu, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa – Poznań.

Penc J., (2000), Kreatywne kierowanie organizacja i kierownik jutra rozwiązywanie problemów kadrowych, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.

Penc J., (2001), Decyzje menadżerskie – o sztuce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.

Penc J., (2005), Role i umiejętności menadżerskie. Sekrety sukcesu i kariery, Difin, Warszawa.

Rakowska A., Sitko-Lutek A., (2000), Doskonalenie kompetencji menadżerskich, PWN, Warszawa.

Sajdak M, (2013), Innowacyjność jako niezbędna cecha zwinnego przedsiębiorstwa, [w:] Szynal J. (red.), Nauki o zarządzaniu Management sciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Stoner J., Wankel Ch., (1994), Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Tokarski S., (2006), Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa.

Trzcieliński S., (2011) Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Witkowski S., Listwan T. (red.), (2008), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.

http://www.nieparzekawy.pl/baza-wiedzy/kompetencje-twarde-i-miekkie---co-to jest.html, [16.03.2015]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism