CELE REKLAMOWE. WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ

Anna Kozłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.023

Abstrakt


Cele reklamowe są rozpatrywane w literaturze przedmiotu w bardzo różnorodny sposób. Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu różnych podejść do tematu badawczego i zaproponowano autorskie podejście do celów reklamowych. Głównym celem badawczym jest opracowanie ram koncepcyjnych badania celów oddziaływania reklamy na konsumenta.


Słowa kluczowe


reklama; perswazja; konsument; cele reklamowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Budzyński W. (1999), Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa.

Gajlewicz M. (2009), Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa.

Kall J. (1994), Reklama, PWE, Warszawa.

Kall J. (2001), Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa.

Kozłowska A. (2011), Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa.

Łodziana-Grabowska J. (1996), Efektywność reklamy, PWE, Warszawa.

Mika S. (1987), Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.

Nowacki R. (2005), Reklama (podręcznik), Difin, Warszawa.

Nowacki R., M. Strużycki (2002), Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.

White R. (1997), Reklama, czyli co to jest i jak się ją robi, Business Press, Warszawa.

Woźniczka J. (2012), Efekty reklamy i ich pomiar, UE, Wrocław.

Woźniczka J. (2009), Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej, UE, Wrocław.

Kozłowska A. (2012), Techniki perswazyjne oddziałujące na postawy konsumpcyjne,w: Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, red. A. Kozłowska, WSP, Warszawa.

Kozłowska A., A.M. Wiśniewska (2013), Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką, w: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, red. A.M. Wiśniewska, WSP. Warszawa.

Rossiter J.R., L. Percy (1997), Advertising Communication and Promotion Management, McGraw-Hill, New York.

Vakratsas D.S., T. Ambler (1999), How Advertising Works: What Do We Really Know?, „Journal of Marketing”, vol. 63, no. 1, January.

Vaughn R. (1980), How Advertising Works: A Planning Model, “Journal of Advertising Research”, no. 20 (5).

Vaughn R. (1986), How Advertising Works: A Planning Model Revisited, “Journal of Advertising Research”, no. 26.

Bogacka-Gawrysiak A. (2014), Strategia medialna w reklamie cz. 2, „Sztuka Zarządzania”, nr 55 (grudzień), http://www.wszpou.edu.pl/magazyn/?strona=mag_repetyt62&nr=62&p=.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism