ZARZĄDZANIE WIEDZĄ WYZWANIEM WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

Paulina Śmiałek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.022

Abstrakt


Artykuł ukazuje zarządzanie wiedzą jako istotne wyzwanie, które stawiane jest współczesnym organizacjom. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu autorka stara się przybliżyć istotę zarządzania wiedzą i składające się na nie procesy. Prezentuje także uwarunkowania stosowania tej koncepcji w przedsiębiorstwach oraz wynikające z niego konsekwencje.

Słowa kluczowe


wiedza; zarządzanie wiedzą; efektywność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beliczyński J., (2006), Koncepcja zarządzania relacjami z klientami, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 700.

Butkiewicz A., (2014), Zarządzanie wiedzą we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami, [w:] Łukasik K. (red.), Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.

Drucker P., (1999), Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Fazlagić J., (2014), Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, Warszawa.

Gierszewska G., (2011), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.

Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M., (2007), Strategie zarządzania wiedzą, „Przegląd Organizacji”, nr 12.

GUS (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 20010-2014, https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=18579 [20.01.2016].

http://www.pkobp.pl [20.01.2016].

Jemielniak D., Koźmiński A.K., (2012), Zarządzanie wiedzą, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Kaczmarek B., (2013), Współczesne wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.

Klincewicz K., (2004), Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1.

Koch E., Kostać J., Piotrowska M., Protas A., Protas M., Rachel K., System zarządzania wiedzą na przykładzie Banku BPH (Oddział w Wałbrzychu) i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, http://www.q-mam.ae.wroc.pl/materialy/IV%20Konferencja/referat/Nasz%20referat.pdf [14.12.2015].

KPMG (2004), Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004, http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Zarzadzanie-wiedza-w-Polsce.pdf [20.01.2016].

Mikuła B., (2012), Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Stabryła A., Wawak S. (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Mfiles, Kraków.

Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (2007), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.

Patalas-Maliszewska J., Kłos S., (2013), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania wiedzą, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

Perechuda K., (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Polak A.S., (2003), Zarządzanie wiedzą w praktyce, „Teoria Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem”, nr 12.

Prystupa-Rządca K., (2014), Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu born global, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.

Staniewski M., (2002), Zarządzanie wiedzą: od koncepcji do praktyki działania, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3.

Szczepańska K., (2011), Zarządzanie jakością – W dążeniu do doskonałości, C. H. Beck, Warszawa.

Wróblewska-Jachna J., (2015), Zarządzanie wiedzą w organizacjach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism