CLUSTER AS A WAY TO ACHIEVE A COMPETITIVE ADVANTAGE

Katarzyna Liczmańska, Agnieszka Wiśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.049

Abstrakt


In today's economic reality, when it is extremely difficult to obtain a competitive advantage, the cooperation of enterprises becomes inevitable. The economy of the future is an innovative economy, based mainly on clusters and networks of cooperation. Cooperation between actors increasingly in the modern economy functions as one of the key factors in the success of the business. The aim of the empirical research was to identify the benefits that reach companies in the cluster, and to determine the effect of merger in clusters on their ability to achieve their competitive advantage and. In this paper the authors present the importance of clusters for the achievement of competitive edge companies. The conclusions drawn in the development based on a study by a case study. The information was collected in the period October - November 2015.


Słowa kluczowe


cluster; network connections; competitive advantage

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Brodzicki T., Szultka S., (2002), Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie nr 4, Warszawa.

Coughlin T., Competition and cooperation in marketing channel choice, theory and application, Marketing Science , vol 4,1985.

Dobrowolska E., (2015), Pomiędzy rywalizacją a współpracą – strategia koopetycji w klastrach ICT, AUNC Zarządzanie XLII, Wydawictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dyer J.H., Singh H., (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Source of Interorganizational Competitive Advantage, Academy of Management Review, vol. 23, no 4.

Klimczuk-Kochańska M., (2012), Rola klastrów gospodarczych wbudowaniu kultury innowacyjności przedsiębiorstw i regionu, Współczesne Zarządzanie 1/2012.

Liczmańska K., Budowanie silnych marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych, Wydawnictwo Naukowe uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015.

Liczmańska K., Wiśniewska A., (2014), Definicyjne cechy klastrów a kluczowe czynniki sukcesu, [w:] Człowiek i organizacje – dylematy współczesnego zarządzania (red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., (2009), Klastry na świecie. Studia przy-padków. Wydawnictwo Gifin, Warszawa.

Nowak D., (2012), Ocena i pomiar relacji w międzyorganizacyjnej kooperacji, w: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Porter M.E., (2001), Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Rapacz A., (2008), Rola klastrów w kształtowaniu struktury i jakości produktu tu-rystycznego regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 29, Gospodarka i Środowisko nr 10, Wrocław.

Słomińska – Okła M., (2012), Klastry determinantą innowacyjności regionów Polsce i na Ukrainie [w:] Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości i perspektywy na przyszłość (red.) M. Miłek, G. Wilk-Jakubowski, R. Brzoza, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Kielce.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism