E-zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem

Anna Wallis

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.036

Abstrakt


Zmiany w sferze społeczno-gospodarczej wywołane postępem w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) obejmują również obszar zarządzania organizacjami. Specjaliści z branży ekonomicznej mówią coraz częściej o e-zarządzaniu w kontekście gospodarki elektronicznej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono istotę e-zarządzania, zarządzanie organizacjami wirtualnymi działającymi na podstawie ICT oraz znaczenie kompetencji w organizacjach o elastycznych strukturach działających w sieci. Celem opracowania jest przybliżenie i uwypuklenie problematyki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w nowych warunkach społeczeństwa i gospodarki sieciowej.

Słowa kluczowe


e-zarządzanie; przedsiębiorstwo; wirtualizacja; organizacja wirtualna; elastyczne struktury; kompetencje; zarządzanie kompetencjami

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielecki W. T. (2001), Informatyzacja zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Brzozowski M. (2010), Organizacja wirtualna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Chmielarz W. (2007), Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.

http://adsonline.pl/index.php/uslugi/e-praca, [2014-07-28].

http://www.otonysa.pl/news.php?id=66585, [2014-07-28].

Juchnowicz M. (red.) (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.

Kisielnicki J. (2014), Zarządzanie i informatyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

Kisielnicki J. (2014), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Król M. (2014), Elastyczność zatrudnienia w organizacji, CeDeWu.pl, Warszawa.

Krupski R. (red.) (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Mazurkiewicz A., Frączek P., Kluczowe kompetencje a konkurencyjność przedsiębiorstw, www.ur.edu.pl/file/5675/08.pdf, [2013-09-25].

Najda-Janoszka M. (2010), Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.

Niedźwiedzińska H. (2003), Wirtualizacja jako aktualny trend rozwoju biznesu, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA 167, Łódź, s. 208, dostęp: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/7050/201-210.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Pańkowska M., Sroka H. (red.) (2002), Systemy informatyczne organizacji wirtualnych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Penc J. (2008), Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź.

Ratajczyk P., Wirtualizacja przedsiębiorstwa – organizacja bez ścian, http://wpi.poznan.pl/artykul/1581.html, [2015-06-04].

Schermerhorn J. R. (Jr) (2008), Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Szewczyk A. (red.) (2004), Dylematy cywilizacji informatycznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

The European e-Business Report 2008, The impact of ICT and e-business on firms, sectors and the economy, 6th Synthesis Report of the Sectoral e-Business Watch, European Communities, 2008, http://ec.europa.eu/enterprise/archives/e-business-watch/key_reports/documents/EBR08.pdf, [2015-05-29].

Żurak-Owczarek C. (2011), Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism