POMIĘDZY RYWALIZACJĄ A WSPÓŁPRACĄ – STRATEGIA KOOPETYCJI W KLASTRACH ICT

Emilia Dobrowolska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.021

Abstrakt


W niniejszym opracowaniu zarysowano koncepcję koopetycji przedsiębiorstw w klastrach ICT. Przedsiębiorstwa te z uwagi na prowadzenie działalności w obszarze zaawansowanych technologii poszukują nowych możliwości rozwojowych, których nie zapewnia im jedynie rywalizacja z konkurentami. Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu poproszono o wskazanie: motywów przystąpienia do klastrów, czynników wpływających na decyzję o podjęciu współpracy z konkurentami, obszarów współpracy z konkurentami, korzyści wynikających z koopetycji, barier utrudniających koopetycję oraz zagrożeń płynących z tych relacji.


Słowa kluczowe


koopetycja; współpraca; rywalizacja; klastry

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bengtsson M., Kock S., (2014), Coopetition – Quo vadis? Past accomplishments and future challenges, „Industrial Marketing Management”, Vol 43, Iss. 2.

Budner W. W., (2012), Znaczenie klastrów w kreowaniu przewagi konkurencyjnej gospodarki lokalnej i regionu, [w:] Fimińska – Banaszyk M. (red), Prace Instytutu Ekonomicznego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin.

Cygler J., (2009), Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Cygler J., (2007), Kooperencja – nowy typ relacji między konkurentami, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.

Gast J., Filser M., Gundolf K., Kraus S., (2015), Coopetition research: towards a better understanding past trends and future directions, „International Journal of Entrepreneurship and Small Business”, Vol. 24, No. 4.

Geraudel M., Salvetat D., (2014), What are the antecedents of coopetition? An explanation in terms of centrality and personality traits, „European Business Review”, Vol. 26, Iss. 1.

Golonka M., (2014), Zarządzanie z przewagą sztuki, Wolters Kluwer, Warszawa.

Grzebczyk M., (2009), Koncepcja klastra a współdziałanie i konkurencyjność przedsiębiorstw, „Przedsiębiorstwo i Region”, nr 1.

Jankowska B., (2012), Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Kowalski A. M., (2010), Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, „Gospodarka Narodowa” nr 5-6.

Luo Y., (2007), A coopetition perspective of global competition, „Journal of World Business”, Vol. 42, Iss. 2.

Luo Y., (2005), Toward coopetition within a multinational enterprise: a perspective from foreign subsidiaries, „Journal of World Business”, Vol. 40, Iss. 1.

Ławecki M., (2012), Współpraca w ramach klastrów szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse” nr 1(2).

Porter M., (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.

Raza – Ullah T., Bengtsson M., Kock S., (2014), The coopetition paradox and tension in coopetition at multiple levels, „Industrial Marketing Management”, Vol. 43, Iss. 2.

Romaniuk K., (2012), Koopetycja przedsiębiorstw – nowa perspektywa strategiczna, „Współczesne Zarządzanie”, nr 4.

Stanieda J., (2012), Strategia koopetycji w klastrach, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 20, nr 1.

Tidström A., (2014), Managing tensions in coopetition, „Industrial Marketing Management”, Vol. 43, Iss. 2.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism