ROZBIEŻNOŚCI PRAKTYKI I TEORII ZARZĄDZANIA

Eugeniusz Niedzielski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.017

Abstrakt


Artykuł zawiera analizę wybranych obszarów niezgodności stosowanych praktyk i założeń teoretycznych zarządzania. Przywołano przykłady tych rozbieżności w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, stosowania założeń społecznej odpowiedzialności biznesu, respektowania granic podmiotowych i przedmiotowych zarządzania, aktualności paradygmatów i ich przydatności w kreowaniu przyszłości. Omówiono także niektóre przyczyny ograniczonej przydatności niektórych teorii i ich szybkiej dezaktualizacji. Między innymi powszechna i narastająca zmienność stanów organizacji i ich otoczenia powoduje pewne zapóźnienie (dysonans czasowy) propozycji teoretycznych względem potrzeb praktyki.

Słowa kluczowe


zarządzanie; teoria i praktyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielski M., (2004), Podstawy teorii i zarządzania, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.

Drucker P., (2002), Managing in the Next Society, New York Butterworth Heinemann.

Drucker P., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, New Media, Warszawa.

Dworzecki Z., Nogalski B., (2011), Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, TNOiK Toruń.

Gonciarski W., (2011), Zarządzanie 2.0 – przyczyny powstania i główne założenia, [w]: Dworzecki Z., Nogalski B., (red.), Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, TNOiK, Toruń.

Grzeszak A., (2013), Taśmowy świat, Polityka, nr 48.

Koźmiński A. K., (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.

Koźmiński A. K., (2008), Koniec świata menedżerów, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Kwiatkowski S., (2003), Znakomitość zarządzania (być lepszym, by przetrwać), [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, ORGMASZ, Warszawa.

Łaciak M., (2010), Cynizm w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (73).

Miedzik M., (2010), Skutki mobbingu w miejscu pracy: dramat człowieka, koszty dla organizacji, wyzwanie dla społeczeństwa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (73).

Pindelski M., (2012), Paradygmaty holistycznego wariabilizmu oraz sprawczości w naukach o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, nr 2 (151).

Sudoł S., (2007), Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, TNOiK, Toruń.

Sudoł S., (2012), Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa.

Sułkowski F., (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.

Szczupaczyński J., (2011), Standardy etyczne menedżerów i przedsiębiorców w świetle badań jakościowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (78).

Zawadzki M., (2013), Denaturalizacja paradygmatu funkcjonalizmu w epistemologii nauk o zarządzaniu. Perspektywa nurtu krytycznego, Organizacja i Kierowanie, nr 2 (155).

Zawiślak A. M., (2011), O kwantach , rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów, Poltext, Warszawa.

Zimniewicz K., (2011), Wszystko zależy od wszystkiego, [w:] Dworzecki Z., Nogalski B., (red.), Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, TNOiK Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism