AUDYT INNOWACYJNOŚCI KUJAWSKO-POMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Natalia Przybylska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.009

Abstrakt


Zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez ukierunkowanie na ciągły rozwój zdaje się być cechą przedsiębiorstw przyszłości. Bez przeprowadzenia diagnozy działalności gospodarczej - trudne, a nawet niemożliwe jest skuteczne zarządzanie organizacją. Dopiero właściwe poznanie i ocena potencjału przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia umożliwia zaplanowanie i realizację celów danego podmiotu. Tworzenie nowych dochodowych rozwiązań stanowi sedno innowacyjności, która w swej istocie jest obszarem zmiennym i bardzo wymagającym – zarówno uwagi, wiedzy, czasu i determinacji. Pomocne w kształtowaniu wiedzy o danej organizacji jest narzędzie badawcze – audyt innowacyjności. Został on wykorzystany w badaniu empirycznym diagnozującym poziom innowacyjności kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw. Wnioski z badania dostarczają danych o tym, które obszary działalności mają największy wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw oraz jakie działania w tym zakresie można podejmować, aby skuteczniej zarządzać organizacją.

Słowa kluczowe


audyt innowacyjności; innowacyjność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abou-Zeid E.,Cheng Q. (2004) The effectiveness of innovation: a knowledge management approach. International Journal of Innovation Management, Vol. 8, No.3.

Andruszkiewicz K. (2012), Istota i znaczenie badań marketingowych [w:] Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, W. Popławski, E. Skawińska (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Bessant J., Tidd J. (2013), Innovation and entrepreneurship-second edition, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.

Bessant J., Tidd J. (2005), Managing innovation: integrating technological, market and organizational change, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.

Dewangan V., Godse M. (2014), Towards a holistics enterprises innovation performance measurement system”, Technovation 34.

Downe A. G. (2012), Relational capital and SME collaborative strategy in the Malaysian service industry, Int. J. Services, Economics and Management, Vol. 4, No. 2.

Goldman N. (2010), Measurement+Research= Improvement+Innvation, Credit Union Journal, October 4.

Jemielniak D., Koźmiński A. K. (2008), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Poznańska K. (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Schumpeter J.A (1995)., Socjalizm. Kapitalizm. Demokracja, PWN, Warszawa.

Trias De Bes F, Kotler P. (2013), Innowacyjność przepis na sukces. Model „od A do F”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism