CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY W SEKTORZE MŚP

Agnieszka Drews

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.003

Abstrakt


Idea Corporate Social Responsibility swoimi korzeniami sięga filozoficznej koncepcji odpowiedzialności, zgodnie z którą następstwem obdarowania człowieka wolnością jest nałożenie na niego odpowiedzialności. Prowadzenie działalności gospodarczej w dobie niestabilnego otoczenia, wymaga od właścicieli sformułowania i przestrzegania takiej strategii działania, która poza osiąganiem wymiernych korzyści finansowych, przyczyni się do rozwoju najbliższego środowiska firmy. Implementacja założeń społecznej odpowiedzialności biznesu w mniejszych podmiotach jest pośrednio ograniczona ze względu na błędną interpretację istoty koncepcji, a nawet brak znajomości samego pojęcia wśród przedsiębiorców. Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczno-przeglądowy. W publikacji opisano przykłady dobrych i złych praktyk CSR-owych stosowanych przez polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Analizie poddane zostało także spektrum wykorzystywanych przez te podmioty narzędzi odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe


CSR; społeczna odpowiedzialność biznesu; sektor MSP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk J., (2009) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Bachorski-Rudnicki M., Kroik J., (2012) CSR i zrównoważony rozwój w dobie współczesnej silnej konkurencji, „Problemy Jakości”, Nr 1/2012, Warszawa.

Bernatt M., (2009) Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Carroll A.B., (1991) The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders, "Business Horizons", Vol. 34, Bloomington.

FOB, (2015a) Encyklopedia CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu, http://odpowiedzialny biznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr, [05.05.2015].

FOB, (2015b) Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.

Friedman M., (1997) Kapitalizm i wolność, Warszawa.

ISO, (2010) Społeczna odpowiedzialność – odkrywając ISO 26000, Warszawa.

Kazojć K., (2012) Czarny CSR – nieetyczne wykorzystanie koncepcji przez organizacje, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, WNUS, Szczecin.

Klepacka K., (2008) Corporate Social Responsibility in Poland, Det Norske Veritas, Stockholm.

Komisja Europejska, (2011) Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KOM (2011) 681 wersja ostateczna, Bruksela.

Krasek M., Skwiercz B., (2007) CSR to nie filantropia, „Marketing w Praktyce”, Nr 12, Warszawa.

Leon XIII, (1982) Encyklika Rerum Novarum, „Znak”, Nr 332-334, Kraków.

Ministerstwo Gospodarki, (2010) CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, Warszawa.

NationMaster, (2015) http://www.nationmaster.com/#The-Sullivan-Principles, [05.05.2015].

Polańska A., (1997) Zasady podziału dochodów z pracy w świetle etyki i ekonomii [w:] Gasparski W. (red.), Etyka biznesu, PWN, Warszawa.

Skrzek-Lubasińska M., Dyjas-Pokorska A., Kudrewicz-Roszkowska M., Makuch Ł., Stanek-Kowalczyk A., Uhl H., (2011) Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu – zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Stafiej A.M., Prochenko P., (2004) CSR komunikowanie o społecznej odpowiedzialności biznesu, „Brief”, Nr 4/2004, Warszawa.

Williamson N., Stampe-Knippel A., Weber T., (2014) Corporate Social Responsibility. National Public Policies in the European Union,ICF International, London.

World Business Council for Sustainable Development, (2002) The Business Case for Sustainable Development, Switzerland.

Zinczuk B., (2011) Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej znaczenie we współczesnym przedsiębiorstwie, „Zarządzanie i Edukacja”, Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, nr 76-77, maj-czerwiec/lipiec-sierpień, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism