NAJPOPULARNIEJSZE INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA. PRZEGLĄD BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Paweł Cegliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.002

Abstrakt


Menedżerowie powinni wybierać instrumenty, które najbardziej pomogą im w podejmowaniu decyzji. W związku ze stale rosnącą turbulencją otoczenia przedsiębiorstwa nie jest to łatwe. Niniejszy artykuł traktuje o najpopularniejszych instrumentach wspomagających proces zarządzania. Zaprezentowano w nim wyniki badań empirycznych – przeprowadzonych globalnie i na obszarze Polski. Uzupełniono je odpowiednimi komentarzami autora. Zwrócono ponadto uwagę na błędy badawcze i terminologiczne.

Słowa kluczowe


instrumenty zarządzania; decyzje biznesowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ackoff R.L., (1969), A Concept of Corporate Planning, Wiler-Interscience, New York.

Ansoff H.I., (1965), Corporate strategy, McGraw-Hill, New York.

Brózda J., Marek S., (2008), Otoczenie przedsiębiorstwa [w:] Marek S., Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa.

Grant R.M., (2003), Strategic planning in a turbulent environment: evidence from the oil majors, Strategic Management Journal, 24/2003.

Hill Ch., Jones G., (1998), Strategic Management, Houghton Mifflin, Boston.

Jabłoński M., (2011), Założenia Strategicznej Karty Wyników [w:] A. Jabłoński, M. Jabłoński, Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka, Difin.

Kaczmarczyk S., (2011), Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kaplan R.S., Norton D.P., (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.

Karaszewski R., (2009), Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, Toruń.

Kral. Z., Hopej M. (red.), (2011), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Bain & Company, (2013), Management Tools & Trends 2013.

Mazur A., Mazur D., (2004), Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie?, Madar, Zabrze.

Mintzberg H., (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall, New York.

Obłój K., (2007), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Sierpińska M., (1997), Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie [w:] M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Słownik Języka Polskiego PWN, http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=13195&id_znaczenia=4752944&l=10&ind=0 [01.05.2015].

Sudoł S., (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism