Kultura organizacyjna a proces adaptacji nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Przemysław Dziekan

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.023

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na proces adaptacji nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej. W dobie kryzysu każda organizacja szuka oszczędności i coraz większą uwagę zwraca się na czynnik ludzki. Szybki i skuteczny proces adaptacji może przynieść organizacji bardzo duże oszczędności jak również może przesądzić o dalszej pracy zawodowej funkcjonariusza. Źródeł sukcesu można dopatrywać się w wielu czynnikach lecz niewątpliwie jednym z najważniejszych jest kultura organizacyjna.

Słowa kluczowe


kultura organizacyjna; adaptacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Colman A.M. (2009), Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Plich T. (2003), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom I, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Schein E.H. (1984), Coming to a New Awareness of organizational culture. Sloan management.

Hofstede G. (2007), Kultury i organizacje, Zaprogramowanie umysłu, Wydanie II, PWE, Warszawa.

Sikorski C. (2006), Kultura organizacyjna – Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, C.H. Beck Warszawa.

Zbiegień-Maciąg L. (2005), Kultura w organizacji – Identyfikacja kultur znanych firm ,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sikorski C. (1999), Zachowanie ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Sikorski C. (2001), Wpływ kultury organizacyjnej na motywację. Od ograniczania do poczucia niepewności do jej wysokiej tolerancji. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 6.

Nogalski B., Apanowicz J., Rutka R., Czermiński A., Czerska M. (2002), Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń.

Griffin R. W. (2007), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydanie drugie, PWN, Warszawa.

Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN Warszawa.

Jacewicz K. (2006), Funkcjonariusze Straży Granicznej - samowiedza, styl życia i koncepcje własnej przyszłości, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism