Kształcenie kandydatów na oficerów Wojsk Lądowych RP w zakresie kompetencji przywódczych

Andrzej Michaluk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.010

Abstrakt


Artykuł przedstawia wyniki autorskich badań prowadzonych na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki w zakresie projektowania nowoczesnych programów kształcenia podchorążych (kandydatów na oficerów) na kierunku Zarządzanie. Badania były zorientowane na doskonalenie kompetencji dowódczych (przywódczych) w trakcie studiów oraz ocenie ich przydatności na pierwszym i kolejnych stanowiskach służbowych (oficerskich) w jednostkach wojskowych.

Słowa kluczowe


przywództwo; programy kształcenia; szkolnictwo wojskowe; kandydaci na żołnierzy zawodowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adair J., (2007), Rozwijanie umiejętności przywódczych, Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Kraków.

Kanarski L., (1997), Negatywne zjawiska w służbie wojskowej i metody ich ograniczania, [w:] Dyrda M. J. (red.), Psychologia w wojsku, Dep. Społeczno-Wychowawczy MON, Warszawa.

Program I, (2012), Program kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych Studia I stopnia Kierunek studiów: Zarządzanie, WSOWL, Wrocław.

Program II, (2012), Program kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych Studia II stopnia Kierunek studiów: Zarządzanie, WSOWL, Wrocław.

Regulamin, (2012), http://www.wso.wroc.pl/images/pliki/statut_wsowl/regulamin_studiow _wsowl.pdf [22.11.2013].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism