Uwarunkowania zewnętrzne budowy potencjału konkurencyjnego Tajemniczych Mistrzów polskiej gospodarki

Dorota Grego-Planer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.006

Abstrakt


Rozważania prowadzone w niniejszym artykule dotyczą specyficznej grupy przedsiębiorstw, jakimi są polscy tajemniczy mistrzowie, a zatem firm unikających rozgłosu, a jednocześnie zajmujących czołowe pozycje na rynkach europejskich czy też światowych. W publikacji zaprezentowano fragment wyników przeprowadzonych badań nad polskimi tajemniczymi mistrzami. Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań zewnętrznych, mających największy wpływ na budowę potencjału konkurencyjnego polskich tajemniczych mistrzów. Niezwykle ważne wydaje się dostrzeżenie oddziaływania czynników makrootoczenia na potencjał konkurencyjny tej godnej naśladowania grupy przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe


polscy tajemniczy mistrzowie; potencjał konkurencyjny; uwarunkowania zewnętrzne.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielski M., (2001), Organizacje, istota, struktury, procesy, wyd. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Digman L. A., (1990), Strategic Management. Concepts, Decisions, Cases, BPI Irwin, Boston.

Godziszewski B., (1999), Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw jako źródło przewagi konkurencyjnej i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania, [w:] M. J. Stankiewicz (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.

Kaczmarczyk S., (2002), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.

Karaszewski W., (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK, „Dom Organizatora”, Toruń.

Karaszewski W., (2001), Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990–1999 (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwoju), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Kotler Ph., (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg, Warszawa.

Koźmiński A. K., (2005), Organizacja, [w:] A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Krzysztofiak M., Urbanek D., (1975), Metody statystyczne, PWN, Warszawa.

Simon H., Dietl M., (2009), Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Difin, Warszawa.

Stankiewicz M. J., (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.

Sudolska A., (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Zastempowski M., (2004), Czynniki otoczenia stymulujące i hamujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, [w:] M. Haffer (red.), Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne regionu kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism