Badania marketingowe jako podstawa planowania działań i instrumentów marketingowych towarzyszących wprowadzeniu na rynek nowego produktu (przypadek nawozu fosforowego firmy Struga SA)

Iwona Escher

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.005

Abstrakt


W artykule ukazano rolę, jaką w organizacjach działających w zmiennym otoczeniu odgrywają prawidłowo zaplanowane i zrealizowane badania marketingowe. W opisie autorka odwołuje się do badania przeprowadzonego dla Struga SA, którego głównym celem było pozyskanie danych wspierających zarząd firmy w zaprojektowaniu działań i instrumentów marketingowych towarzyszących wprowadzeniu na rynek innowacyjnego nawozu, powstałego z popiołów wytwarzanych w trakcie spalania przyjmowanych przez firmę odpadów pochodzenia zwierzęcego.


Słowa kluczowe


marketing; badania marketingowe; marketing-mix; nawóz fosforowy.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anitsal I., Girard T., Anitsal M. M., (2012), An Application of Services Marketing Mix Framework: How do Retailers Communicate Information on Their Sales Receipts?, „Business Studies Journal”, Vol. 4, No. 2.

Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. Raport, (2006), MNiSW, Warszawa.

Bruner G. C., (1989), The Marketing Mix: Time for Reconceptualization, „Journal of Marketing Education”, Vol.11; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/027347538901100212

Brzeziński J., (1984), Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa.

Churchill G. A., (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa.

Constantinides E., (2006), The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing, „Journal of Marketing Management”, Vol. 22, Issue 3/4;

DOI: http://dx.doi.org/10.1362/026725706776861190

Dymowski J., (2012), Dwa światy po dwóch stronach „błękitnego oceanu”?, [w:] R. Karaszewski (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, GoodBrand & Company Polska, Warszawa.

English J. (2000), The Four "P"s of Marketing Are Dead, „Marketing Health Services”, Vol. 20, Issue 2.

Escher I., (2009), Marketingowa koncepcja, marketingowa orientacja czy rynkowa orientacja? O tych i innych nieporozumieniach wokół kluczowych terminów marketingowych, „Pieniądze i Więź”, nr 4.

Escher I., (2011a), Badania marketingowe, [w:] K. Andruszkiewicz (red.), Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.

Escher I., (2011b), Orientacja marketingowa i orientacja rynkowa jako efekt implementacji marketingu w organizacjach, [w:] K. Andruszkiewicz (red.), Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.

Escher I. (2011c), Wiedza, świadomość i postawa marketingowa pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Polski, [w:] S. Kaczmarczyk, J. Petrykowska (red.), Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień–październik.

Escher I., (2012a), Polski rynek nawozowy w opinii klientów Struga S.A. Raport z badania, Toruń 2012.

Escher I., Łapińska J., (2014), Ocena atrakcyjności rynkowej wariantów nowego produktu z zastosowaniem analizy wielokryterialnej (na przykładzie nawozu fosforowego), artykuł zgłoszony na konferencję pt. Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami (Międzyzdroje, 19–20.05.2014 r.), uzyskał pozytywne recenzje, oczekuje na publikację w czasopiśmie „Handel Wewnętrzny”.

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., (2000), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.

Grőnroos Ch., (1994), Quo Vadis, Marketing? Toward a Relationship Marketing Paradigm, „Journal of Marketing Management”, No.10; Issue 5

DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0267257X.1994.9964283

Hague P., (2002), Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników, Helion, Gliwice.

Identyfikacja i ocena barier w aplikowaniu o środki w ramach funduszy strukturalnych przez jednostki naukowe i przedsiębiorców. Raport,(2008), ARC Rynek i Opinia, Warszawa.

Kaczmarczyk S., (1999), Zarządzanie marketingowe a zarządzanie marketingiem, [w:] J. Altkorn (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce. Raport z badań, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

Kaczmarczyk S. (red), (2002), Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Raport z badania, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Kaczmarczyk S., (2007), Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Kaczmarczyk S., (2011), Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa.

Kaczmarczyk S., Petrykowska J. (red.), (2011), Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień–październik.

Karwacka M., (2012), CSR – środek zaradczy na utrwalone bariery współpracy na linii biznes–nauka, [w:] R. Karaszewski (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, GoodBrand & Company Polska, Warszawa.

Katalog PTBRiO 2007 (za rok 2006), XII edycja. Warszawa.

Katalog PTBRiO 2010/2011 (za rok 2009), XV edycja, Warszawa.

Maison D., (2010), Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, PWN, Warszawa.

Marciniak B., (2006), Dojrzewanie rynku badawczego, Katalog PBRiO 2006 (za rok 2005), „Rynek Badań – Badacze – Firmy Badawcze”, XI edycja, Warszawa.

Mazurek-Łopacińska K. (red), (2002), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

Mynarski S., (2000), Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze, Kraków.

Rocznik PTBRiO 2012/2013 (za rok 2011), XVII edycja, Warszawa.

Rocznik PTBRiO 2013/2014 (za rok 2012), XVIII edycja, Warszawa.

Rószkiewicz M., (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa.

Sierra Bravo R. (2008), Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios, Internacional Thomson Editores Spain Paraninfo, S.A., Madrid.

Szewczyk M., Ciesielska M., (2000), Podstawy statystyczne badań marketingowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.

Szreder M., (2010), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.

Waterschoot van W., Bulte van den Ch., (1992), The 4P Classification of the Marketing Mix Revisited, „Journal of Marketing”, Vol. 56, Issue 4; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1251988

http// struga.pl [20.06.2014]

http://struga.pl/52-fosfill.html [20.06.2014]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism