Model organizacyjnego komunikowania się w szkołach publicznych

Stanisława Jung-Konstanty

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.022

Abstrakt


W opracowaniu podjęto próbę przybliżenia teorii i zasad komunikowania organizacyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na komunikowanie się w szkołach publicznych. Starano się wykazać, który z modeli organizacyjnego komunikowania się może stanowić podstawę skutecznej komunikacji w szkole publicznej. Przeprowadzając analizę procesów komunikowania się w szkole, dokonano identyfikacji form i kierunków komunikacji.

Słowa kluczowe


komunikacja; zarządzanie oświatą

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barańska B., (2007), Wpływ komunikacji wewnętrznej na wizerunek przedsiębiorstwa, [w:]

D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Pracownicy i media w procesie komunikacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.

Dobek-Ostrowska B., (2004), Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław.

Drzewowski M., (2009), Przywództwo nauczyciela w budowaniu jakości szkoły, [w:] W. Maliszewski, I. Nowosad, R. Uździcki (red.), Szkoła w zmianie. Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń.

Griffin R. W., (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jung-Konstanty S., (2011), Zasady publicznego i organizacyjnego komunikowania się, [w:]

B. Kożuch, C. Kochalski (red.), Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania, Instytut Spraw Publicznych Kraków.

Kożuch B. (red.), (2001), Zarządzanie. Podstawowe zasady, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.

Martyniak Z., (2001), Organizacja i zarządzanie. 70 problemów teorii i praktyki, Oficyna wydawnicza Antykwa, Kraków–Kluczbork.

Mikułowski-Pomorski J., (1999), Komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Moczydłowska J., (2006), Zachowania organizacyjne w nowoczesnym przedsiębiorstwie, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.

Olsztyńska A., (2002), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, [w:] H. Mruk (red.), Komunikowanie się w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Piotrowski K., (2006), Organizacja i zarządzanie, Almamer – Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Potocki A., (2011), Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą, [w:] A. Potocki, Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Pszczołowski T., (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Sasak J., (2010), Integracja systemów informacyjnych jako warunek skutecznego wdrażania zarządzania wiedzą, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Sikorski C., (1999), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stoner J., Freeman R., Gilbert D., (1998), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004, Nr 256, poz. 2572).

Winkler R., (2006), Komunikowanie w relacji przełożony–podwładny: przegląd technik, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1, Fundacja „Współczesne Zarządzanie”, Białystok.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism