Przedsiębiorczość akademicka w świetle akademickich inkubatorów przedsiębiorczości

Marta Skarba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.020

Abstrakt


Instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką rozwijają się coraz prężniej, z racji tego stanowią ważne źródło kreowania zachowań przedsiębiorczych. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości są organizacją, która skupia w swych szeregach osoby związane z uczelniami, które oprócz nauki chcą prowadzić własną działalność gospodarczą. Stało się to przedmiotem badań autorki, które miały za cel pokazać, w jakim stopniu AIP pomagają, a co stanowi dla korzystających z ich rad osób kwestie problemowe. W artykule zostały przedstawione wyniki badania ankietowego, gdzie narzędziem był internetowy kwestionariusz ankiety przeprowadzony wśród beneficjentów AIP z Warszawy, Torunia, Łodzi, Poznania i Gdańska.

Słowa kluczowe


Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości; przedsiębiorczość akademicka; przedsiębiorczość spin-off i spin-out

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości [online] AIP [dostęp 27 stycznia 2013 r.] Dostępny w World Wide Web: http://s.inkubatory.pl/aktualnosci/33-droga-do-polski-przedsibiorczej.

Cieślik J., (2010), Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Haffer M., (2011/2012), Wykład: Przedsiębiorczość, UMK Toruń.

Kwiatkowski S., Kamiński M. B.,(2010), Intellectual Enterpreneurship. Wiedza, przedsiębiorczość, bogactwo, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Majewski P., Żywiecki P., (2008), Przedsiębiorczość akademicka w Toruniu: dobre praktyki Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Nicolaou N., Birley S., (2003), Academic networks in trichotomous categorisation of university spinouts, „Journal of Business Venturing” 18, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00118-0

Przedsiębiorczość spin-off [online] Akademicka Platforma Innowacji [dostęp 9 listopada 2012 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://innowacje.umk.pl/site/pracownicy/e1327600277

Przedsiębiorstwa spin-off [online] Portal dla młodych przedsiębiorców [dostęp 9 listopada 2012 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mlodyprzedsiebiorca.pl/akademia-sukcesu/akademickim-piorem/282-przedsibiorstwa-spin-off

Roberts E. B., Malone D. E., (1996), Policies and structures for spinning out new companies from research and development organizations, R&D Management, 26 (1).

Smilor R., Gibson D., Ditrich G., (1990), University spin out companies: technology start-ups from UT-Austin. Journal of Business Venturing 5, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0883-9026(90)90027-Q

Stankiewicz M. J., (2012/2013), Wykład: Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa, UMK Toruń.

Tamowicz P., (2006), Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism