Zużycie energii w transporcie w krajach Unii Europejskiej w kontekście idei zrównoważonego rozwoju

Urszula Motowidlak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.012

Abstrakt


Celem artykułu było zaprezentowanie problematyki dotyczącej sprawności funkcjonowania systemów transportowych w świetle przyjętych do realizacji w pierwszej dekadzie XXI wieku założeń europejskiej polityki transportowej. Odnotowane w ostatnich latach zmiany w modelu konsumpcji, organizacji produkcji i dostępności infrastruktury przyczyniły się do dynamicznego rozwoju systemu transportowego, co miało znaczący wpływ na poprawę konkurencyjności Europy. Podkreślono jednocześnie, że rozwój mobilności nie odbywał się z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Mimo nieznacznej poprawy efektywności energetycznej w transporcie, całkowite zużycie energii w tym sektorze wyraźnie wzrosło, co przyczyniło się do wzrostu emisji pochodzących z transportu.

Słowa kluczowe


zasoby naturalne; transport zrównoważony; emisje gazów cieplarnianych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borys T., (2008), Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia. Raport z realizacji pracy badawczej, Ministerstwo Infrastruktury, Jelenia Góra–Warszawa.

Borys T., (2009), Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu, [w:] D. Kiełczewski, B. Dobrzyńska (red.), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.

COM (2006) 314, Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu

z 2001 r., Bruksela.

COM (2008) 433, Ekologiczny transport, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela.

COM (2009) 279, Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu, Bruksela.

COM (2011) 144, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela.

Energy, (2011), Transport and Environment Indicators, European Commission, Luxembourg Office for Official Publications of the European Communities.

EU energy and transport in figures, European Commission, Luxembourg Publications Office of the European Union, (2011).

Litman T., Burwell D., (2003), Issues in Sustainable Transportation, „International Journal of Global Environmental Issues”, Vol. 6, No. 4. DOI: http://dx.doi.org/10.1504% 2FIJGENVI.2006.010889

Motowidlak U., (2011), Polityka transportowa a rozwój zrównoważony, [w:] D. Kiełczewski (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok. 2011.

Motowidlak U., (2012), Wybrane aspekty transportu zrównoważonego, „Logistyka”, nr 2.

Środowisko Europy. Stan i prognozy. Synteza, (2010), Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga.

Zielaskiewicz H., Nowak I., (2010), Kształtowanie sieci transportowej z uwzględnieniem zasad internalizacji, „Logistyka”, nr 1.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism