Klasyfikacja konfliktów w przedsiębiorstwie

Iwona Salejko-Szyszczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2011.011

Abstrakt


Artykuł ma charakter poznawczy. Jego celem jest przedstawienie podstawowych rodzajów konfliktów w zależności od kryteriów ich podziału. Wielość zaistniałych w praktyce sytuacji konfliktowych utrudnia właściwe ich sklasyfikowanie, co niewątpliwie jest przeszkodą w ich rozpoznaniu i opóźnia proces ich rozwiązania. Znajomość poszczególnych typów konfliktów może przyczynić się do właściwego przyporządkowania zaistniałych sytuacji konfliktowych. Syntetyczna ich charakterystyka może być przyczynkiem do szybszego ich rozwiązania.


Słowa kluczowe


konflikty; przedsiębiorstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balawajder K. (1998), Komunikacja. Konflikty. Negocjacje w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Balcerowicz P. (2011), Czy istnieją konflikty etniczne i religijne?, [w:] Kostecki W. (red.), Zaawansowane zapobieganie konfliktom, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.

Bańka W. (1998), Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Bartkowiak G. (1997), Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Bednarski A. (1998), Zarys teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.

Bieniok H. i in. (1997), Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1997.

Buchanan D., Huczyński A. (1997), Organizational behaviour, Wydawnictwo Prentice Hall, Glasgow.

Gordon J. R. (1999), Organizational behaviour. A diagnostic approach, Wydawnictwo Prentice Hall, New Jersey.

Grzesiuk L. i in. (2001), Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.

Haber L. H. (1993), Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Jędrzycki W. (1985), Konflikt społeczny w zakładzie pracy, Wydawnictwo ANS, Warszawa.

Karney E. J. (1998), Psychologia w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów Sp. z o.o., Warszawa.

Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Królikowska J. (1996), Struktura procesu konfliktowego, [w:] Piątek K. (red.), Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Kuc B. R. (1999), Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo „Oskar–Master of Biznes”, Warszawa.

McKenn E., Beech N. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa.

Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza „Antykwa”, Kraków.

Robbins S. P. (1998), Zachowanie w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Robey D. (1991), Designing organizations, Wydawnictwo Richard D. Irwin, Boston.

Rummel-Syska Z. (1990), Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy (1996), Wydawnictwo „Znicz”, Szczecin.

Słownik wyrazów obcych (1980), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stoner J. A. F., Wankel Ch. (1996), Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Sztumski J. (1987), Konflikt społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Webber A. (1990), Zasady zarządzania organizacjami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (1995), Zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.

Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zimniewicz K. (1991), Techniki zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism