Wybrane aspekty nowoczesnych form promocji

Joanna Petrykowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2011.009

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych nowoczesnych form promocji, takich jak marketing szeptany oraz marketing partyzancki, będących niestandardowymi, kreatywnymi rozwiązaniami, mającymi w sposób skuteczny przykuć uwagę odbiorcy.


Słowa kluczowe


nowoczesne formy promocji; marketing partyzancki; marketing szeptany; marketing wirusowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chrąchol U. (2009), Marketing szeptany jako efektywny sposób kreowania marki wśród konsumentów, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, G. Rosa, A. Smalec (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Szczecin.

Balter D., Butman J. (2007), Poczta pantoflowa: sztuka marketingu szeptanego, HELION, Gliwice.

Dołhasz M. (2009), Reklama ambientowa – nowa forma komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, G. Rosa, A. Smalec (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Szczecin.

Hughes M. (2008), Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu, MT Biznes, Warszawa.

Jasielska A., Maksymiuk R. A. (2010), Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kaniewska-Sęba, A. (2008), Ambient media jako nowoczesny instrument komunikacji, [w:] Marketing – zagadnienia współczesne, H. Mruk (red.), Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.

Levinson J. C. (1998), Marketing partyzancki, PWE, Warszawa.

Murdoch A. (2003), Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Polkowska D. (2011), Social shoping jako narzędzie marketing szeptanego online, [w:] Marketing przyszłości. Tredny. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, G. Rosa, A. Smalec (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 662, Ekonomiczne Problemy usług nr 74, Szczecin.

Rosen E. (2003), Fama. Anatomia marketingu szeptanego, Media Rodzina, Poznań.

Smalec A. (2010), Nowe formy komunikacji marketingowej – wybrane aspekty, [w:] Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, B. Pilarczyk, Z. Waskowski (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” nr 135, Poznań.

Sutherland J., Canwell D. (2008), Klucz do marketingu. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zięba K. (2010), Marketing partyzancki jako efektywna forma docierania do młodego konsumenta, [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, Sz. Figiel (red.), PWE, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism