Lokalizacja jako czynnik wpływający na decyzje zakupowe klientów na przykładzie toruńskich hipermarketów Real i Carrefour

Jagoda Jakubowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2011.004

Abstrakt


W artykule przedstawiono wybrane aspekty lokalizacji obiektów handlowych. Omówiono istotę oraz instrumenty lokalizacji. Wskazano znaczenie lokalizacji obiektów, która wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Przedstawiono wyniki badania ankietowego, którego celem było określenie czynników determinujących wybór wybranych hipermarketów jako miejsc realizacji zakupów.


Słowa kluczowe


lokalizacja; decyzje zakupowe konsumentów; hipermarkety

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drewiński M. (1983), Programowanie sieci handlu i usług, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Kałążna-Drewińska U., Iwankiewicz-Rak B. (1993), Organizacja i technika handlu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Knee D., Waters D. (1985), Strategy in retailing. Theory and application, The Oxford Centre for Management Studies, Oxford.

Rószkiewicz M. (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sławińska M. (1989), Sieć handlowa [w:] Z. Zakrzewski, red., Ekonomika handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa.

Sullivan M., Adcock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Szulce H. (1998), Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM






ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism