Autor - szczegóły

Walaszek, Marzena, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WNGiG, Polska

  • Vol 44, No 1 (2013) - Artykuły
    Dostępność żłobków, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w aglomeracji poznańskiej na tle przemian demograficznych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism