Autor - szczegóły

Bieniek, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Koło Naukowe Grunt przy Katedrze Ekonomiki i Nieruchomości Procesu Inwestycyjnego, Polska

  • Vol 44, No 2 (2013) - Artykuły
    Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996–2010
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism