Autor - szczegóły

Mikuła, Łukasz, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Vol 44, No 2 (2013) - Artykuły
    Europejskie modele zarządzania obszarami metropolitalnymi a propozycje rozwiązań ustrojowych w Polsce
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism