Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

Jerzy Różański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2013.004

Abstrakt


Celem artykułu jest określenie zależności występujących między wartością inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa krajów pochodzenia kapitału w Polsce a całkowitymi rozmiarami inwestowania przez przedsiębiorstwa tych krajów za granicą. Badania obejmują lata 2005–2011, a więc lata, w których miał miejsce kryzys gospodarczy i finansowy w gospodarce światowej. Dlatego też szczególna uwaga została zwrócona na wpływ, jaki kryzys gospodarki światowej wywarł na zmiany zachodzące w łącznej wartości i kierunkach przepływu kapitału angażowanego w bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na inwestycje typu greenfield, które mają podstawowe znaczenie dla krajów goszczących, tworząc od podstaw (i zwiększając) wartość majątku zlokalizowanego w tych krajach.

Autor stawia hipotezę, że kryzys spowodował dość daleko idącą realokację inwestycji zagranicznych w skali światowej, co jednak nie miało wpływu na kierunki napływu i ogólną wartość inwestycji zagranicznych w Polsce.


Słowa kluczowe


bezpośrednie inwestycje zagraniczne; inwestycje typu greenfield; kryzys gospodarczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Karaszewski W. (red.) (2008), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, Dom Organizatora, Toruń.

Karaszewski W. (red.) (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, Dom Organizatora, Toruń.

Oczkowska R. (2013), Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.

PAIiIZ – http://www.peiz.gov.pl.

Patora-Wysocka Z. (2012), Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.

Pietrewicz J. (2012), Systemowe uwarunkowania gospodarczej niestabilności i niepewności, [w:] Sobiecki R., Pietrewicz J. (red.), Przedsiębiorstwo, a narastająca niestabilność otoczenia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Różański J. (2010), Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój. Finansowanie. Ocena, PWE, Warszawa.

Starzyńska D. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Świerkocki J. (red.) (2011), Rola inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź.

Szymański W. (2011), Niepewność i niestabilność gospodarcza, Difin, Warszawa.

World Investment Report 2012.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism