Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na polskim rynku nieruchomości

Karolina Czechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2013.002

Abstrakt


W dobie postępującej globalizacji i integracji gospodarczej światowy handel oraz przepływy kapitałowe znacząco wzrastają, a w ostatnich latach szybciej niż produkt globalny. Z uwagi na swobodę przepływu kapitału, postęp technologiczny, szybki transfer innowacji i rozwój transportu oraz komunikacji, rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) rośnie. Kapitał zagraniczny zasila również lokalne rynki nieruchomości, co wpływa na kształtowanie się cykli tych rynków i na poziom inwestycji realizowanych w gospodarce.


Słowa kluczowe


bezpośrednie inwestycje zagraniczne; rynek nieruchomości; globalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach 2001–2010 – ogólne tendencje (2011), Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.

Bojar E., (2001), BIZ w obszarach słabo rozwiniętych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Czechowska K. (2012), Migracja kapitału w skali globalnej a rynek nieruchomości, „Journal of the Polish Real Estate Scientific Society”, 20(3), 237–246, Olsztyn.

Dreher A. (2006), Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a new Index, „Applied Economics”, 38, 1091–1110, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.348860.

Dreher A., Noel G., Martens P. (2008), Measuring Globalization – Gauging its Consequences, Springer New York, uaktualnione z http://globalization.kof.ethz.ch.

Flejterski S., Wahl P. T. (2003), Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa.

Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World Economy (2012), A World Bank Policy Research Report, World Bank and Oxford University Press, Washington.

Herman A., Szablewski A. (1999), Orientacja na wzrost współczesnego przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.

Kucharska-Stasiak E., Załęczna M., Żelazowski K., (2012), Wpływ procesu integracji polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości, Łódź.

Kotyński J. (2005), Globalizaca i integracja Europejska, PWE, Warszawa.

Liberska B. (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.

Polak E. (2009), Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa.

Orłowska R., Żąłądkiewicz K. (2012), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa.

Szablewski A. (2009), Migracja kapitału w gospodarce globalnej, Difin, Warszawa.

Witkowska J. (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej, UŁ, Łódź.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, aneksy statystyczne NBP, 2003–2011 r., Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism