Badanie zróżnicowania przestrzennego trudności finansowych w zaspokajaniu potrzeb społecznych związanych z kulturą w Polsce

Anna Krzysztoń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.017

Abstrakt


Celem opracowania jest zbadanie zróżnicowania przestrzennego trudności finansowych gospodarstw domowych związanych z zapotrzebowaniem na poszczególne formy uczestnictwa w kulturze, takie jak kino, teatr, muzeum, książka i prasa. W artykule podjęto też próbę określenia dostępności dla ludności organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury i sztuki. Do wyodrębnienia grup województw podobnych pod względem badanych trudności wykorzystano analizę korespondencji oraz analizę skupień.

Słowa kluczowe


analiza korespondencji; analiza skupień; potrzeby społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gantar E., Walesiak M. (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa.

Gatnar E., Walesiak M. (red.) (2011), Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Rada Monitoringu Społecznego 2011, Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych, http://www.diagnoza.com (30.05.2012).

Podstawowe dane o stowarzyszeniach, fundacjach i społecznych podmiotach wyznaniowych działających w 2008r., http://www.stat.gov.pl (11.07.2012).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), (Dz. U. 2007 nr 214 poz. 1573).

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, z późn. zm.).

Sfery działalności organizacji pożytku publicznego w Polsce, (2010), Kraków, http://www.stat.gov.pl (11.07.2012).

Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.

Statystyka dla samorządu terytorialnego. Notatka informacyjna. Materiał na konferencję prasową w dn. 24 września 2010 r., GUS, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, http://www.stat.gov.pl (11.07.2012).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism