Zależności przyczynowe w sensie Grangera pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego

Blanka Łęt

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.016

Abstrakt


Artykuł poświęcony został analizie zależności przyczynowych w sensie Grangera w średniej i wariancji pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut światowych. Zastosowano procedurę testową Cheunga i Ng oraz Honga, która polega na badaniu współczynników korelacji pomiędzy szeregami w różnych odstępach czasowych. Test Honga przypisuje wyższe wagi korelacjom odpowiadającym odstępom niższego rzędu. Pozwala to uwzględnić istotny aspekt postarzania się napływających informacji, które kształtują reakcje inwestorów.

Słowa kluczowe


ropa naftowa; przyczynowość w sensie Grangera; testowanie przyczynowości w średniej; testowanie przyczynowości w wariancji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, „Journal of Econometrics”, 31, 307–327, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1.

Cheung Y.-W., Ng L.K. (1996), A Causality-in-Variance Test and its Application to Financial Market Prices, „Journal of Econometrics”, 72, 33–48, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(94)01714-X.

Engle R.F, Bollerslev T. (1986), Modeling the Persistence of Conditional Variances, „Econometric Reviews”, 5, 1–50, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07474938608800095.

Granger, C.W.J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods, „Econometrica”, 37, 424–438.

Granger, C.W.J. (1980), Testing for Causality: A Personal View, „Journal of Economic Dynamics and Control”, 2, 329–352.

Gürcan, G. S. (1998), Efficiency in the Crude Oil Futures Market, „Journal of Energy Finance and Development”, 3, 13–21.

Hong Y. (2001), A Test for Volatility Spillover with Application to Exchange Rates, „Journal of Econometrics”, 103, 183–224, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00043-4.

Hong Y., Liu Y., Wang S. (2009), Granger Causality in Risk and Detection of Extreme Risk Spillover between Financial Markets, „Journal of Econometrics”, 150, 271–287, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.12.013.

ICE Futures U.S. (2012), The ICE U.S. Dollar Index® and US Dollar Index Futures Contracts, https://www.theice.com/publicdocs/futures_us/ICE_Dollar_Index_FAQ.pdf (7.03.2013).

Krichene N. (2006), World Crude Oil Markets: Monetary Policy and the Recent Oil Shock, IMF Working Paper 06/62, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp0662.pdf (10.09.2011).

Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.

Osińska M. (2011a), On the Interpretation of Causality in Granger's Sense, „Dynamic Econometric Models”, 11, 129–139, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2011.009.

Osińska M. (2011b), Metody opisu i analizy zależności przyczynowych w ekonomii, Wykład w ramach odczytów wydziałowych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 14 października 2011 r.

Schofield N.C. (2007), Commodity Derivatives Markets and Applications, John Wiley & Sons Ltd., DOI: http://dx.doi.org/10.1002/9781118467237.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism