Analiza zachowania przedsiębiorstwa wobec ryzyka rynkowego

Tomasz Stryjewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.014

Abstrakt


Ryzyko rynkowe jest nieodłącznym zjawiskiem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wraz ze wzrostem ryzyka niektóre przedsiębiorstwa reagują racjonalnie, starając się ograniczyć jego wpływ na swoją działalność (działanie defensywne), inne natomiast upatrują szansę na wzrost udziału w rynku i podniesienie rentowności w momentach turbulencji (działanie
agresywne). Wówczas mogą one zrealizować dodatkową premię wynikającą z działalności na trudnym rynku. W artykule podjęto próbę analizy reakcji przedsiębiorstwa na zmiany ryzyka rynkowego za pomocą modelu GARCH-M.

Słowa kluczowe


analiza ryzyka; model GARCH-M; przedsiębiorstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszkiewicz J., Bejm T., Bryl A., Górnik J., Kozera I., Leski J., Łapiński G., Wietrzyk A., Witalis M. (2003), Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Poznań.

Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, „Journal of Econometrics”, 31, 307–327, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1.

Box G. E. P., Jenkins G. M. (1983), Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa.

Drucker P. F. (2005), Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.

Engle R (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, „Econometrica”, 50, 4, 987–1007, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1912773.

Engle R., Lilien D., Robins R. (1987), Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The Arch-M Model, „Econometrica”, 55, 2, 391–407, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1913242.

Gruszczyński M., Podgórska M. (1996), Ekonometria, SGH, Warszawa.

Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE Warszawa.

Pawłowski Z. (1976), Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, PWN, Warszawa.

Porter M. (2006), Strategia konkurencji, MT Biznes, Warszawa.

Samuelson W.F., Marks S.G. (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.

Stryjewski T. (2010), Symulacyjna prognoza rozmiarów kryzysu w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji”, 3, 21–24.

Talaga L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.

Varian H.R. (2005), Mikroekonomia, PWN, Warszawa.

Żółtowska E. (1997), Funkcje produkcji, UŁ, Łódź.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism