Koncepcje ładu stanowionego Waltera Euckena i ładu spontanicznego Friedricha Augusta von Hayeka – próba analizy porównawczej

Michał Moszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.009

Abstrakt


W opracowaniu podjęto próbę zestawienia poglądów Friedricha Augusta von Hayeka i Waltera Euckena na temat ładu gospodarczego. Rozważania zmierzają do uzasadnienia tezy o wysokim stopniu komplementarności koncepcji obu badaczy.

Słowa kluczowe


neoliberalizm; ordoliberalizm; ład gospodarczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałtowski M., Miszewski M. (2006), Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Barry N. (1982), The Tradition of Spontaneous Order: A Bibliographical Essay, [w:] L.P. Liggio (red.), Literature of Liberty: A Review of Contemporary Liberal Thought, Vol. V, No. 2, Summer 1982, Cato Institute, 7–58, http://oll.libertyfund.org (20.11.2011).

Böhm F. (1989), The rule of law in the market economy, [w:] A. Peacock, H. Willgerodt (red.), Germany’s Social Market Economy: Origins and Evolution, MacMillan, London.

Demsetz H. (1988), Ownership, Control, and the Firm: The Organization of Economic Activity, Vol. 1, Blackwell Publishers, Oxford.

Ebenstein A.O. (2001), Friedrich Hayek: A Biography, Palgrave Macmillan, London.

Eucken W. (2005), Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Godłów-Legiędź J. (1992), Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, WN PWN, Warszawa.

Hayek F.A. von (1948), Individualism and Economic Order, The University of Chicago Press, Chicago, DOI: http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226321219.001.0001.

Hayek F.A. von (1963), Arten der Ordnung, [w:] Hayek F.A. von (2003).

Hayek F.A. von (1988), The Fatal Conceit, The Errors of Socialism, Routledge, London, DOI: http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226321158.001.0001.

Hayek F.A von (1998), Law Legislation and Liberty, Vol. 2, The Mirage of Social Justice, Routledge, London.

Hayek F.A. von (2003), Rechtsordnung und Handelnsordnung, [w:] F.A. von Hayek (wybór pod red. M. Streita), Rechtsordnung und Handelnsordnung, Aufsätze zur Ordnungsökonomik, Mohr Siebeck, Tübingen.

Oswalt, W. (2008), Offene Fragen zur Rezepzion der Freiburger Schule, [w:] Goldschmidt N., Wohlgemuth M. (red.), Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik, Walter Eucken Institut, Mohr Siebeck, Tübingen.

Pies I. (2001), Eucken und Hayek im Vergleich. Zur Aktualisierung der ordnungspolitischen Konzeption, ,,Untersuchungen zur Ordnungstheorie und Ordnungspolitik 43”, Walter Eucken Institut, Mohr Siebeck, Tübingen.

Rembold S. (2006), Das Bild des Menschen als Grundlage der Ordnung, Dissertation, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, Köln.

Richter R. (2010), German „Ordnungstheorie” from the Perspective of the New Institutional Economics, Social Science Research Network, http://ssrn.com/abstract=1815563.

Streit M., Wohlgemuth M. (2000), The Market Economy and the State. Hayekian and Ordoliberal Conceptions, [w:] Koslowski P. (red.), The Theory of Capitalism in the German Economic Tradition, Springer, Berlin-Heidelberg, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-04084-3_7.

Streit M. (1999), Rechtsordnung und Handelnsordnung, „ORDO, Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft”, Bd. 50.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism