Transmisja kryzysu zaufania na polski rynek międzybankowy

Agata Kliber, Piotr Płuciennik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.005

Abstrakt


Były przewodniczący Rady Gubernatorów Rezerw Federalnych Alan Greenspan określił niedawno spread LIBOR-OIS, rozumiany jako różnica pomiędzy stopą LIBOR oraz stawką OIS o tym samym terminie zapadalności, miarą obecnego na rynku międzybankowym strachu przed niewypłacalnością innych banków. Badając zależności pomiędzy spreadami dla strefy euro, Stanów Zjednoczonych oraz Polski określamy moment transmisji kryzysu na poszczególne rynki oraz usiłujemy określić kierunki jego przenoszenia. Przeprowadzoną analizę oparto na wynikach otrzymanych na podstawie dopasowanych wielowymiarowych modeli parametrycznych. Za ich pomocą wykazaliśmy silne przenikanie impulsów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i strefą euro oraz brak bezpośredniej zależności spreadu dla Polski od któregokolwiek z pozostałych spreadów.

Słowa kluczowe


korelacja warunkowa; funkcja odpowiedzi na impuls; przyczynowość w sensie Grangera; spread LIBOR-OIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bank of Japan (2008), Cross-currency transmission of money market tensions, Bank of Japan Review, July, pp. 1–11.

Cecchetti S. G. (2008), Monetary Policy and the Financial Crisis of 2007-2008, CEPR Policy Insight No. 21.

Cheung, Y. W. Ng L.K. (1996), A causality-in-variance test and its application to financial market prices, “Journal of Econometrics” 72, 33–48.

European Central Bank (2008), Financial Stability Review, Box 3 Transmission of US dollar and pound sterling money market tensions to EUR money markets, December, 29–30.

Engle R. F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, „Econometrica”, 50, 987–1007.

Engle R. F. (2002), Dynamic Conditional Correlation – a Simple Class of Multivariate GARCH Models, „Journal of Business and Economic Statistics”, 20, 339–350.

Engle R. F., K. Sheppard (2001), Theoretical and Empirical properties of Dynamic Condi-tional Correlation Multivariate GARCH, Mimeo, UCSD.

Frank N., Hesse H., (2009) The Effectiveness of Central Bank Interventions During the First Phase of the Subprime Crisis, Working Paper of International Monetary Fund 09/206

Gibson H. D., Hall S. G., Tavlas G. S. (2011), The Greek Financial Crisis: Growing Imbalances and Sovereign Spreads, Bank Of Greece Working Paper 124.

Granger C. W. J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, „Econometrica”, 37, 424–438.

Heider F., Hoerova M., Holthausen C. (2008), Liquidity hoarding and interbank market spreads: The role of counterparty risk, Working Paper ECB, November.

In F. H., Cui J. Mahraj A. (2008), The Impact of a New Term Auction Facility on LIBOR-OIS Spreads and Volatility Transmission between Money and Mortgage Markets During the Subprime Crisis, SSRN Working Paper.

Lütkepohl H. (2005), New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer Verlag, Berlin Heidelberg.

Narodowy Bank Polski (2009), Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa

Said E., Dickey D. A. (1984), Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving Average Models of Unknown Order, „Biometrika”, 71, 599–607.

Schwert G.M. (1989), Why Does Stock Market Volatility Change Over Time, „The Journal of Finance”, 54 (5), 1115–1143..

Sengupta R., Yu M. T. (2008), The LIBOR-OIS Spread as a Summary Indicator, „Economic Syn-opses”, 25, Federal Reserve Bank of St. Louis.

Soultanaeva A., Strömqvist, M. (2009), The Swedish Money Market Risk Premium - Experiences from the Crisis, „Economic Review”, 3.

Taylor J.B. (2010), The Fed’s Swap Loans and Libor-OIS Spread, http://wallstreetpit.com pobrano 13.08.2011.

Taylor J. B., Williams J. C. (2008), Further Results on a Black Swan in the Money Market, NBER Working Paper No. 13943, April.

Thorton D. L. (2009), What the Libor-OIS Spread Says, „Economic Synopses”, 24, Federal Re-serve Bank of St. Louis.

Wu, T. (2008), On the Effectiveness of the Federal Reserve’s New Liquidity Facilities, Federal Reserve Bank of Dallas, April.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism