Wynagrodzenie gigantów polskiej gospodarki po akcesji do UE

Hanna Karaszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.002

Abstrakt


Artykuł zawiera wyniki analizy zmian, które dokonały się w sferze płac, w tym ich powiązania z poziomem rentowności największych przedsiębiorstw w Polsce po akcesji. Trendy dotyczące zmian strukturalnych definiowane są z uwzględnieniem przekroju według sekcji, form własności, udziału kapitału zagranicznego.

Słowa kluczowe


płace; wynagrodzenia; relacje płac; zróżnicowanie płac; wyniki ekonomiczne; akcesja do UE

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lista 500, „Rzeczpospolita”, kwiecień 2004.

Lista 500, „Rzeczpospolita”, kwiecień 2006.

Lista 500, „Rzeczpospolita”, kwiecień 2008.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism