Jan Paweł II wobec kluczowych kwestii pracy

Mirosław Bochenek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.001

Abstrakt


Jan Paweł II nie zajmował się wszystkimi zagadnieniami interesującymi ekonomię, a jedynie kwestiami dotyczącymi ludzkiej pracy. Przeprowadził wnikliwą analizę istoty i roli pracy w życiu człowieka i społeczeństwa, godności pracy, solidarności świata pracy, sprzeczności między pracą a kapitałem, wyzyskiem ludzi pracy oraz prawa do wypoczynku, a także wyodrębnił podmiotowy i przedmiotowy wymiar pracy. Powyższe dociekania wokół różnych aspektów pracy stanowią oryginalne wzbogacenie współczesnej myśli ekonomicznej.

Słowa kluczowe


istota pracy; godność pracy; wyzysk ludzi pracy; prawo do wypoczynku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borutka T. (2005a), Etyka życia gospodarczego, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, Zwoliński A. (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.

Borutka T. (2005b), Nauczanie społeczne Kościoła, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, Zwoliński A. (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.

Duda M. (2005), Etyka pracy, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, Zwoliński A. (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.

Jan Paweł II (1981), Laborem exercens, Pallottinum, Poznań.

Jan Paweł II (1987a), Homilia podczas nabożeństwa maryjnego (Katowice, 20 czerwca 1983 r.), [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, Radwan M., Dyczewski L., Stanowski A. (red.), cz. 2, Wydawnictwo KUL, Rzym–Lublin.

Jan Paweł II (1987b), Orędzie do Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (2 października 1979 r.), [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, Radwan M., Dyczewski L., Stanowski A. (red.), cz. 2, Wydawnictwo KUL, Rzym–Lublin.

Jan Paweł II (1987c), Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8−14 czerwca 1987 roku, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano.

Jan Paweł II (2000), List apostolski Dies Domini, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.

Jan Paweł II w Polsce. 31 maja 1997 – 10 czerwca 1997. Przemówienia, homilie (1997), Wydawnictwo Znak, Kraków.

Jarmołowicz W. (2009), Praca we współczesnej teorii i praktyce gospodarowania. Wykład inauguracyjny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Koral K. (2005), Encykliki społeczne, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, Zwoliński A. (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.

Majka J. (1987), Nauka społeczna Kościoła, jej charakter i miejsce w orędziu ewangelicznym, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, Radwan M., Dyczewski L., Stanowski A. (red.), cz. 1, Wydawnictwo KUL, Rzym–Lublin.

Mazur J. (2005), Katolicka nauka społeczna, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, Zwoliński A. (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.

Ostrowski M. (2005), Czas pracy, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, Zwoliński A. (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.

Płużański T. (1995), Filozofia dla ekonomistów, cz. 2, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Przesławska G. (2004), Jan Paweł II (Karol Wojtyła), [w:] Słownik historii myśli ekonomicznej, Kundera E. (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Spychalski G.B. (2001), Zarys historii myśli ekonomicznej, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź.

Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej, wyd. 3 zm., PWE, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism