Innowacyjność jako determinanta współczesnego rozwoju regionu

Dorota Sobol

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.005

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie innowacyjności jako determinanty współczesnego rozwoju regionu i roli jaką pełnią w tym procesie młode, innowacyjne przedsiębiorstwa. Dla realizacji niniejszego celu zostały przeprowadzone studia literatury przedmiotu i przedstawione wybrane wyniki badania zrealizowanego wśród trzech przedsiębiorstw zlokalizowanych w parkach naukowo-technologicznych w województwie warmińsko-mazurskim (case study).Słowa kluczowe


determinanty rozwoju regionu; innowacje; park naukowo-technologiczny; małe firmy technologiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Audretsh D. B, Keilbach M. (2007), The Theory of Knowledge Spillover Entrepreneurship, „Journal of Management Studies”, 44(7), 1242–1254.

Churski P. (2004), Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, [w:] Ciok S., Ilnicki D. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Cieślik J. (2011), Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, Wyd. PARP, Warszawa.

Czudec A. (2009), Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu, [w:] Czudec A. (red.), Możliwości i bariery rozwoju regionu, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Domański R. (1997), Przestrzenna transformacja gospodarki, Wyd. PWN, Warszawa.

Domański R. (2000), Miasto innowacyjne, Wyd. PWN, Warszawa.

Drucker P.F. (2010), Zarządzanie w XXI wieku - wyzwania, Wyd. New Media, Warszawa.

Fiedan R., Kaliszczak L., Grzebyk M. (2009), Przedsiębiorczość w procesie rozwoju regionu podkarpackiego, [w:] Czudec A. (red.), Możliwości i bariery rozwoju regionu, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Filatotchev I., Bishop K. (2002), Board Composition, Share Ownership and `Underpricing` of UK IPO Firms, „Strategic Management Journal”, 28(10), 941–955.

Florida R. (2000), The Learning Region, [w:] Asc Z.J. (ed.), Regional Innovation, Knowledge and Global Change, Pinter, New York, [za:] Grosse T.G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(8).

Florida R. (1995), Toward the Learning Region, „Futures”, 27(5), 527–536.

Freixane J. (2014), Innovation and internationalization: relationship and implications for management and public policy, „International Journal of Entrepreneurial Knowledge”, 2(2), 57–76, DOI: http://dx.doi.org/10.1515/ijek-2015-0006.

Głuszczuk D. (2011), Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia”, 5(17), 68–80.

Gorzelak G. (2003), Bieda i zamożność, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(11), 37–59.

Gorzelak G. (1989), Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Grosse T. G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(8), 25–48.

Grosse T.G. (2007), Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, tom 1, Warszawa.

Kosiedowski W. (2008a), Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej, Wyd. UMK, Toruń.

Kosiedowski W. (2008b), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. PWN, Warszawa.

Louart P., Martin A. (2012), Small and Medium-sized Enterprises and Their Attitudes towards Internationalization and Innovation, „International Business Research”, 5(6), 14–23, DOI: http://dx.doi.org/10.5539/ibr.v5n6p14.

Nowakowska A. (2011), Region innowacyjny-procesy innowacji i polityka innowacyjna w rozwoju regionu, [w:] Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E., (red.), Region w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Difin, Warszawa.

Olejniczak K. (2005), Nowe teorie rozwoju regionalnego w praktyce Unii Europejskiej, [w:] Adamczyk A., Borkowski J. (red.), Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, Wyd. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Parysek J. J. (1997), Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Potoczek A. (2000), Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno–Ekonomicznej we Włocławku, Włocławek.

Przygodzki Z. (2012), Teoretyczne podstawy rozwoju regionu, [w:] Chądziński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa.

Roper S., Love J. (2002), Innovation and Export Performance: Evidence from the UK and German Manufacturing Plants, „Research Policy”, 31, 1087–1102.

Storper M. (1997), The Regional World. Territorial Development in a Global Economy, The Guilford Press, New York.

Strzelecki Z. (2008), Polityka regionalna, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. PWN, Warszawa.

Szewczuk A. (2011), Rozwój lokalny i regionalny-główne determinanty, [w:] Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (red.), Rozwój lokalny i regionalny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Tuziak A. (2005), Uwarunkowania poziomu innowacyjności administracji publicznej w rozwoju lokalnym i regionalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego), „Studia Regionalne i Lokalne”, 4(22).

Winiarski B., Winiarska F. (2012), Polityka regionalna, [w:] Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Winiarski B. (1976), Polityka regionalna, Wyd. PWE, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism