Ryzyko polityczne inwestycji zagranicznych oraz możliwości jego ograniczania poprzez dwustronne umowy o ochronie i popieraniu inwestycji

Krzysztof Marcinek, Marcin Tomecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.010

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i istoty ryzyka politycznego w kontekście inwestycji zagranicznych oraz sposobu ochrony inwestorów zagranicznych przed ryzykiem politycznym, jakim są bilateralne umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na początku 2016 r. Przedmiotem badań były wybrane umowy BIT, których stroną jest Polska.

Słowa kluczowe


ryzyko polityczne; dwustronne umowy o ochronie i popieraniu inwestycji; BIT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baek K., Quian X. (2011), An Analysis on Political Risks and the Flow of Foreign Direct In-vestment in Developing and Industrialized Economies.

Baskin J.B., Miranti P.J. Jr. (1997), History of Corporate Finance [w:] Cambridge University Press, 263–270, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511665219.

Butler K., Joaquin D. (1998), A note on political risk and the required return on foreign direct investment, „Journal of International Business Studies”, 29(3), 599–607, DOI: http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490009.

Czarny E., Menkes J. (2007), Napływ kapitału bezpośredniego do krajów rozwijających się – wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne, „Bank i kredyt”, 8–9, 61–75.

Comeaux P.E., Kinsella N.S. (1994), Reducing Political Risk in Developing Countries: Bilateral Investment Treaties, Stabilization Clauses, and MIGA & OPIC Investment Insurance, „New York Law School Journal of International and Comparative Law”, 1–37.

Fitzpatrick M. (1983), The Definition and Assessment of Political. Risk in International Busi-ness. A Review of the Literature, „The Academy of Management Review”, 8(2), 249–254.

Ginsburg R. (2013), Political Risk Insurance and Bilateral Investment Treaties: Making the Connection, „The Journal of World Investment & Trade”, 14(6), 943–977.

Gomez-Mera L., Kenyon T., Reis J. (2015), New Voices in Investment. A Survey of Investors from Emerging Countries. A World Bank Study, Washington.

Griffin R., Pustay M. (2005), International Business. A Managerial Perspective. Fourth Edition [w:] Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey.

Jakobsen J., Jakobsen T. (2011), Economic nationalism and FDI: The impact of public opinion on foreign direct investment in emerging markets, 1990‐2005, „Society and Business Review”, 6(1), 61–76, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/17465681111105841.

Janicki P., Wunnava P. (2004), Determinants of foreign direct investment: empirical evidence from EU accession candidate, „Applied Economics”, 36, 505–509.

Kobrin S. (1979), Political Risk: A Review and Reconsideration, „Journal of International Business Studies”, 19, 39–52.

Komisja Europejska (2015), Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP). W kierunku umowy handlowej między UE a Stanami Zjednoczonymi.

Mawanza W. (2015), An Assessment of the Political Risk management Strategies by Multina-tionals Corporations (MNCs) operating in Zimbabwe, „International Journal of Busi-ness and Social Science”, 6(3), 117–127.

MIGA (2014), World Investment and Political Risk 2013, Washington.

Montero A. (2008), Macroecomic Deeds Not Reform Words: The Determinants of Foreign Direct Investment in Latin America, „Latin American Research Review” 43(1), 55–83.

Najlepszy E. (2013), Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw [w:] PWE, Warszawa.

Nolan M., Sourgens F., Totino Ch. (2011), Recent Trends In Public Political Risk Insurance Coverage, „Corporate Finance Review”, 5–6, 13–18.

Peterson L.E. (2004), Bilateral Investment Treaties and Development Policy-Making, Interna-tional Institute for Sustainable Development, November.

Robock S. (1971): Political Risk: Identification, and Assessment, „The Columbia Journal of World Business”, 7–8.

Schnitzer M. (2002), Debt v. Foreign Direct Investment: The Impact of Sovereign Risk on the Structure of International Capital Flows, „Economica”, 69, 41–67.

Sottilotta C.E. (2013), Political risk: concepts, definitions, challenges. Working Paper Series, SOG-WP6/2013, Luiss School of Government, Roma, April.

Stiller D. (2014–2015), Political risks: How to effectively mitigate political risks, deal structure, financing and political risk insurance, „Journal of Airport Management”, 9(2), 133–143.

Szostak M. (1987), Nacjonalizacja przedsiębiorstw prywatnych w krajach trzeciego świata [w:] Monografie i Opracowania, SGPiS, nr 172, Warszawa, 22–195.

UNCTAD (2000), Bilateral Investment Treaties: 1959–1999.

UNCTAD (2012), Expropriation. Series on Issues in International Investment. Agreements II, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations, New York and Geneva.

UNCTAD (2015), World Investment Report 2015. Overview. Reforming International In-vestment Governance.

www.faculty.buffalostate.edu/qianx/index_files/PoliRiskFDI_Baek& (16.11.2015).

www.in.reuters.com/article/maldives-india-gmr (08.12.2015).

www.investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits (07.04.2016).

www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2533701 (06.11.2015).

www.sidley.com/experience/the-basics-of-bilateral-investment-treaties (07.04.2016).

Vandevelde K.J. (2010), Bilateral Investment Treaties: History, Policy, and Interpretation. Oxford University Press.

Vu L., Zak P. (2006), Political Risk and Capital Flight, „Journal of International Money and Finance”, 25, 308–329.

Yackee J.W. (2010), Do Bilateral Investment Treaties Promote Foreign Direct Investment? Some Hints from Alternative Evidence, „Virginia Journal of International Law”, 51(2), 397–442.

Yackee J.W. (2014): Political Risk and International Investment Law, „Duke Journal of Comparative & International Law”, 24, 477–500.

Vadlamannat K.C. (2012), Impact of Political Risk on FDI Revisited – An Aggregate Firm-Level Analysis. International Interactions. Taylor & Francis Group, LLC, 38, 111–139.

Vandevelde K.J. (2005), A Brief History of International Investment Agreements. University of California, Davis. 12.157.2005, 157–194, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195388534.003.0001.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism