Liberalizm klasyczny – geneza i założenia

Renata Pęciak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.007

Abstrakt


Celem artykułu jest syntetyczna prezentacja genezy i istoty liberalizmu klasycznego, który często jest utożsamiany z osiemnastowiecznym liberalizmem ekonomicznym. W pierwszej części artykułu przedstawiono genezę pojęcia liberalizm, podjęto próbę wyjaśnienia znaczenia liberalizm klasyczny, a także wskazano najważniejsze postaci, których
poglądy zdeterminowały kształtowanie tej ideologii. W drugiej części zaprezentowano fundamentalne kategorie pojęciowe konstytuujące założenia klasycznego liberalizmu. Obszar badawczy dotyczący historii myśli ekonomicznej i teorii ekonomii zdeterminował metodę badawczą tj. metodę badań literaturowych, metodę analizy oraz metodę opisową.

Słowa kluczowe


liberalizm klasyczny; liberalizm gospodarczy; ekonomia klasyczna; indywidualizm; wolność.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barry N. (1982), The Tradition of Spontaneous Order, Literature of Liberty, „Institute for Humane Studies”, 5(2), 7–58, http://www.econlib.org/library/Essays/LtrLbrty/bryTSO1.html#xx2 (09.08.2016).

Bartyzel J. (2004), W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin.

Brennan J., Tomasi J. (2012), Classical liberalism [w:] Estlund D. (ed.), The Oxford Hand-book of Political Philosophy. Oxford University Press, Oxford, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195376692.013.0006.

Bullock A., Shock M. (1957), The Liberal Tradition from Fox to Keynes, University Press, New York, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195376692.013.0006.

Drozdowicz Z. (2011), Liberalizm społeczno-filozoficzny i jego przesłanie [w:] Jarmoło-wicz W., Szarzec K. (red.), Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, PWE, Warszawa.

Faccarello G. (1999), Aux origines de l’économie politique libérale: Pierre de Boisguilbert, Anthropos, Paris, http://ggjjff.free.fr/textes/Faccarello_1986(1999).pdf (18.08.2016).

Freeden M. (2015), Liberalism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford.

Górski J. (1967), Poglądy ekonomiczne Stanisława Staszica, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 12/2, 313–330.

Gray J. (1994), Liberalizm, Znak. Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków.

Hardin R. (1993), Liberalism: Political and Economic, Social Philosphy and Policy, 10, 121–144, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511573040.008.

Hardin R. (1999), Liberalism, Constitutionalism, and Democracy, Oxford University Press, Oxford, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/0198290845.001.0001.

Hardin R. (2008), Cultural Diversity and Liberalism [w:] Kühnelt J. (ed.), Political Legitimi-zation without Morality?, Springer Science+Business Media B.V., Springer Nether-lands, 187–198, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-8576-5_16.

Hayek F. A. (1958), Individualism and Economic Order, The University of Chicago Press, Chicago, DOI: http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226321219.001.0001.

Hayek F. A. (1985), Liberalizm, Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, Kraków.

Hill L. E. (1964), On Laissez-Faire Capitalism and „Liberalism”, „American Journal of Eco-nomics and Sociology”, 23(4), 393–396.

Kelly P. (2007), Liberalizm, "Sic!", Warszawa.

Kwaśnicki W. (2000), Historia myśli liberalnej, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

Landreth H., Colander D. C. (2002), History of Economic Thought, Mifflin Company, Hough-ton Boston.

Lord Acton (2006), W stronę wolności, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.

Maloberti N. (2012), New Approaches to Classical Liberalism, Rationality, Markets and Morals. „Studies at the Intersection of Philosophy and Economics,” 3, 22–50.

Mandeville B. (1988), The Fable of the Bees or Private Vices, Publick Benefits, vol. 1,At the Clarendon Press (1924), Oxford; Przedruk: Indianapolis: Liberty Fund, http://lf-oll.s3.amazonaws.com/titles/846/0014-01_Bk.pdf (20.07.2016).

Mączyńska E., Pysz P. (2014), Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, „Ekonomista”, 2, 221–247.

Mill J. S. (1869), On Liberty, Ticknor and Fields, Boston, https://archive.org/stream/onliberty05millgoog#page/n4/mode/2up (15.07.2016).

Mises L. von (1996), Human action. A Treatise on Economics, Fox&Wilkes, San Francisco.

Mises L. von (2002), Liberalism In The Classical Tradition, Institute for Humane Studies, New York https://mises.org/library/liberalism-classical-tradition (20.08.2016).

Raico R. (2012), Classical liberalism and the Austrian School, Ludiwg von Mises Intitute, Auburn.

Ratajczak M. (2012), Liberalizm ekonomiczny – wczoraj i dziś [w] W. Jarmołowicz (red.), Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji, Poznań: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Rawls J. (1998), Liberalizm polityczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rawls J. (2010), Wykłady z historii filozofii polityki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjo-nalne, Warszawa.

Renaut A. (2002), Du libéralisme politique au libéralisme économique, entretien avec Alain Renaut, „Alternatives Economiques” Hors-série, no 051, janvier 2002.

Rothbard M. N. (1995), Classical Economics. An Austrian Perspective on the History of Eco-nomic Thought, vol. 2, Economic Thought before Adam Smith, Ludiwg von Mises Intitute, Auburn.

Rothbard M. N. (2004), O nową wolność. Manifest libertariański, Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, http://mises.pl/pliki/upload/Rothbard_manifest_libertarianski.pdf (23.06.2016).

Ryan A. (2007, Liberalism [w:] Goodin R. E., Pettit P., Pogge T. (eds.), A Companion to Con-temporary Political Philosophy, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 360–382.

Salerno J. T. (1978), Comment on The French Liberal School, „The Journal of Libertarian Studies”, 2(1), 65–68.

Salerno J. T. (1988), The Neglect of the French Liberal School in Anglo-American Economics: A Critique of Received Explanations, „Review of Austrian Economics”, 2, 113–56, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01539302.

Schatz A. (2012), L’individualisme économique et social, Institut Coppet, Paris, http://www.institutcoppet.org/2012/08/05/lindividualisme-economique-et-social-dalbert-schatz-1907 (25.08.2016).

Schumpeter J. (2006), History of Economic Analysis, Taylor & Francis e-Library.

Sherman H. J., Hunt E. K., Nesiba R. F., O'Hara P., Wiens-Tuers B.A. (2008), Economics: An Introduction to Traditional and Progressive Views, Routledge Taylor & Francis Group, New York.

Siegel Ch. (2011), Classical liberalism, Preservation Institute, Berkeley.

Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sobolewska B., Sobolewski M. (1978), Myśl polityczna XIX i XX wieku: liberalizm, Pań-stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Zweig F. (1981), Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu? Oficyna Liberałów, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism