Agent Escrow jako podmiot na rynku nieruchomości mieszkaniowych w USA

Stanisław Belniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.002

Abstrakt


W pracy przedstawiono istotę i zakres działalności agenta escrow. Scharakteryzowano przebieg typowej transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości z udziałem tego agenta oraz zasady obowiązujące przy realizacji procesu escrow wraz z typowymi kosztami postepowanie na przykładzie wybranej firmy. Ponadto pokazano podstawowe efekty funkcjonowanie tego podmiotu na rynku nieruchomości a także zwrócono uwagę na najczęściej występujące problemy związane z udziałem agenta escrow w terminowym zakończeniu transakcji.

Słowa kluczowe


nieruchomość; mieszkalnictwo; agent escrow

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bell W. S., Bakotich S. B., (2010), Surviving the Real Estate „Escrow” Process in California: Important Things and Tips You Should Know, and Mistakes to Avoid, California Bu-reau of Real Estate, State California October 17, s. 12.

Belniak S., Wierzchowski M. (2005), Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, MWSE, Tarnów.

Bushnell Nielsen J. (2003), Closing Do’s and Don’ts, Reinhart Boeruer Van Denren S.C. Woodridge Legal Publishes, Pensylvania Land Title Association, s. 5.

California Civil Financial Code (2002), sekcja 1057, dział VI.

Escrow overview, http://www.escrowprocess.com/escrow_overview.html (10.04.2016).

Mortgage closing coast by state (2004), http://www.bankrate.com/finance/mortgages/2004-closing-costs/closing-costs-by-state.aspx.

Escrow – California Department of Real Estate, www.dre.cs.gov/files/pdf/refbook/refos.pdf.

http://economistsoutlook.blogs.realtor.org/2014/10/10/realtor-cite-reasons-for-not-closing-a-sale-in-august-2014.

http://www.firstam.com/assets/title/wa/rates/wa-escrow-rates-king.pdf (28.04.2016).

http://www.bankrate.com/finance/mortgages/closing-cost (28.04.2016).

http://www.investopedia.com/terms/t/trustcompany.asp.

How to become an escrow agent: education and career roadmap, http://study.com/articles (28.04.2016).

Obrót nieruchomościami w 2014r. (2015), GUS, Warszawa.

The contingency period defined and explained, 03.11.2014, http://go.homebay.com/lerning-center/contingency-period.

Yeomans R. D. (1990), Fiduciary duties owed by an escrow agent, Escrow Agent Liability: A Trial Lawyer’s Perspective, Zimmerman First American Title Co., s. 3.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism