Analiza preferencji pacjentów dotyczących e-usług w ochronie zdrowia

Paweł Korneta, Magda Chmiel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.012

Abstrakt


Celem pracy jest określenie preferencji pacjentów w odniesieniu do wdrażanych e-usług. W pracy została określona miara służąca do pomiaru i oceny zainteresowania e-usługami w ochronie zdrowia. Miara zainteresowania została obliczona dla pacjentów z różnych grup wiekowych na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego (PAPI). Z przeprowadzonej analizy wynika, że duża grupa pacjentów jest zainteresowana korzystaniem z e-usług w ochronie zdrowia. Jedynie osoby starsze w małym stopniu wyrażają swoje zainteresowanie e-usługami. Nie mniej, e-zdrowie nie zastąpi tradycyjnych metod komunikacji z przychodnią. Ponadto, w pracy zostały przedstawione rekomendacje dla jednostek ochrony zdrowia dotyczące wdrożenia e-usług.


Słowa kluczowe


e-zdrowie; e-usługi; ochrona zdrowia; preferencje pacjentów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Björnberg A. (2015), Euro Health Consumer Index 2014, Health Consumer Powerhouse.

Bukowska-Piestrzyńska A. (2014), Internetowe Konto Pacjenta jako jeden z elementów sys-temu e-zdrowie, „Logistyka”, 5, 1766–1772.

CISOZ (2015), Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2011–2015.

Duplaga M. (2010), Znaczenie technologii e-zdrowia w rozwoju innowacyjnego modelu świadczenia usług w ochronie zdrowia, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, 8(2), 47–56.

Ebel T., George K., Larsen E., Neal E., Shah K., Shi D. (2012), Strength in unity. The promise of global standards in healthcare, McKinsey&Company.

Feliksiak M. (2015), Internauci 2015, NR 90/2015, CBOS, Warszawa.

Gawrońska-Błaszczyk A. (2010), Automatyzacja i standaryzacja jako sposoby skrócenia czasu reakcji na potrzeby pacjenta i wzrost jego bezpieczeństwa, „Logistyka”, 5, 1833–1840.

Grynchutskyi V, Machuga N. (2013), Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wymiary jakości usług zdrowotnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 97, 125–137.

GUS (2015), Baza Demograficzna, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx, (27.10.2015).

Jędrzejczyk T. (2015), Łączne Sprawozdanie Finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie za okres 01.01–31.12.2014, NFZ, Warszawa.

Karlińska M. (2013), Skala projektów w zakresie e-Zdrowia i telemedycyny realizowanych lokalnie z wykorzystaniem funduszy unijnych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicz-nych, nr 29, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 631–644.

Klich J. (2013), Państwo i rynek w sektorze ochrony zdrowia w Polsce: Kierunki i perspektywy, Studia Ekonomiczne, nr 139, Współczesne problemy ekonomiczne: polityka państwa a proces globalizacji, 260–267.

Lotko A. (2009), Ocena jakości usług w centrach kontaktu z klientem, PWN, Warszawa.

Maciąg A., Sakowska. I. (2006), Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych, "Studia i Materiały", Wydział Zarządzania UW, 1, 50–62.

PMR (2015), Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015–2020, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism