Centra finansowe offshore a problem nieuczciwej konkurencji podatkowej

Anna Piotrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.008

Abstrakt


Kryzys finansowy zmienił postrzeganie centrów finansowych offshore. Państwa zmagające się z problemem ogromnego zadłużenia publicznego oraz instytucje międzynarodowe, szczególnie OECD, zaczęły oskarżać raje o stosowanie nieuczciwej konkurencji podatkowej. Skłoniono centra offshore do przyjęcia regulacji zwiększających wymianę informacji podatkowych oraz ułatwiających wzajemną pomoc administracyjną w kwestiach podatkowych.

Słowa kluczowe


centra finansowe offshore; oszustwa podatkowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BIS (2013), Locational banking statistics, http://www.bis.org/statistics/r_qa1312_hanx2a.pdf (9.09.2013).

Chrabonszczewska E., Oręziak L. (red.) (2000), Międzynarodowe rynki finansowe, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Cieślak-Wróblewska A. (2013), Polskie firmy „zainwestowały” na wyspie już 2,5 mld euro, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/991323.html (16.05.2013).

Ernst & Young (2013), Tax Alert – Canada, No. 22,

The Economist (2013a), Enduring charms. A brief history of tax havens, [w:] Special Report: Offshore Finance, 406 (8823).

The Economist (2013b), Storm survivors, [w:] Special Report: Offshore Finance, 406 (8823).

Głuchowski J. (1996), Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Government Commission on Capital Flight from Poor Countries (2009), Tax havens and de-velopment. Status, analyses and measures, Official Norwegian Reports, 19, Oslo, http://www.regjeringen.no/pages/2223780/pdfs/nou200920090019000en_pdfs.pdf (4.09.2013).

Gravelle J.G. (2013), Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Congressional Research Service, http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40623.pdf (8.09.2013).

HMRC (2013), No safe havens. Our offshore evasion strategy 2013 and Beyond, HM Revenue & Customs, London, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/193112/offshore-strategy_1_.pdf (15.11.2013).

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax_Alert_2013_No_49/$FILE/TaxAlert2013No49.pdf (17.11.2013).

Kozieł H. (2013), Bruksela bierze się za raje podatkowe wewnątrz UE, „Parkiet”, 213, s. 18.

Kuchciak I. (2012), Raje podatkowe w zmniejszaniu obciążeń podatkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Lane P.R., Milesi-Ferretti G.M. (2010), Cross-Border Investment in Small International Financial Centers, IMF Working Paper, 10/38, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1038.pdf (2.09.2013).

Ministerstwo Finansów (2011), Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Wyspą Man o wy-mianie informacji w sprawach podatkowych, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1155609/20110307_WyspaMan_TIEA_tekst_pl.pdf (5.09.2013).

Nogacki R., Ciecierski M. (2012), Amerykańskie prawo biczem na raje podatkowe, http://globaleconomy.pl/content/view/4819/10/ (9.09.2013).

OECD (1998), Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, OECD Publishing, Par-is, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264162945-en.

OECD (2011), Recent Tax Information Exchange Agreements. Countering Offshore Tax Evasion, http://www.oecd.org/ctp/harmful/43775845.pdf (10.11.2013).

OECD (2012), A Progress Report On The Jurisdictions Surveyed By The OECD Global Fo-rum In Implementing The Internationally Agreed Tax Standard, http://www.oecd.org/tax/transparency/progress%20report%20december%202012.pdf (9.09.2013).

OECD (2013a), Locational banking statistics, http://www.bis.org/statistics/r_qa1312_hanx2a.pdf (9.09.2013).

OECD (2013b), OECD calls on G20 finance ministers to support next steps in clampdown on tax avoidance, http://www.oecd.org/newsroom/oecd-calls-on-g20-finance-ministers-to-support-next-steps-in-clampdown-on-tax-avoidance.htm (20.10.2013).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 roku w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (DzU z 1997 r., Nr 128, poz. 833).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (DzU z 2000 r., Nr 115, poz. 1203).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 2005 r., Nr 94, poz.790).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 2013 r., Nr 0, poz. 494).

Torres G. (2013), Credit analysis: Cayman Islands, Government of, Moody’s Investors Service, 160749.

Wszeborowski T. (2010), Centra finansowe offshore w warunkach globalizacji na przykładzie Szwajcarii i Lichtensteinu, [w:] Kalinowski M., Pronobis M. (red.), Innowacje na rynkach finansowych, CeDeWu, Warszawa.

Zoromé A. (2007), Concept of Offshore Financial Centers: In Search of an Operational Definition, IMF Working Paper, 07/87, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0787.pdf (02.09.2013).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism