Stan obecny i perspektywy finansowania działalności sektora MSP w województwie kujawsko-pomorskim

Marlena Ciechan-Kujawa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.020

Abstrakt


Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, których przewagą jest łatwość reagowania na szanse i zagrożenia z otoczenia, napędza polską gospodarkę. Barierę szybkiej reakcji mogą stanowić ograniczone własne zasoby finansowe. Artykuł prezentuje preferencje przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw w wyborze źródeł finansowania, determinanty i bariery pozyskania środków oraz perspektywy finansowania przyszłych działań. Zawarto w nim analizę zmian w dostępności środków zewnętrznych dla MSP na skutek kryzysu gospodarczego i ich wpływ na strukturę finansowania oraz poszukiwanie źródeł alternatywnych.


Słowa kluczowe


źródła finansowania działalności; sektor MSP; fundusze strukturalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agencja Rozwoju Innowacji (2012), Finansowanie mikro, małych i średnich firm w 2012 roku – raport, praktycy.com, Wrocław.

Ciechan-Kujawa M. (2009), Źródła finansowania: kształtowanie struktury kapitałów i strategii, [w:] Sojak S. (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować: aspekty zarządcze, Difin, Warszawa, 120–145.

Marzec J., Pawłowska M. (2011), Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym – badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, „Materiały i studia”, 261, 41–69.

Trendy Rozwojowe Sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w II połowie 2011 (2012), Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, 1.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011 (2011), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism