John M. Keynes i jego program antykryzysowy

Izabela Bludnik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.019

Abstrakt


W artykule przedstawiono zasadnicze kierunki działań o charakterze fiskalnym i monetarnym, zaproponowane przez Johna M. Keynesa w celu pokonania Wielkiego Kryzysu. W dobie trwającego od lat 2007–2008 światowego załamania finansowego przeżywają one wyraźny renesans, kształtując liczne odgórne posunięcia ukierunkowane na aktywne stabilizowanie gospodarek. Wciąż niedocenionym aspektem keynesowskiego planu antykryzysowego pozostaje reforma międzynarodowych systemów rozliczeń. Wydaje się ona natomiast szczególnie adekwatna dla krajów strefy euro.


Słowa kluczowe


kryzys finansowy; popyt efektywny; pieniądz; polityka monetarna; polityka fiskalna; międzynarodowy system rozliczeń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bateman B., Hirai T., Marcuzzo M. C. (2010), Introduction, [w:] Bateman B., Toshiaki H., Marcuzzo M. C. (red.), The Return to Keynes, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1–8.

Bludnik I. (2010), Neokeynesizm. Analiza krytyczna, UE w Poznaniu, Poznań.

Davidson P. (1988), A Technical Definition of Uncertainty and the Long-Run Non-Neutrality of Money, „Cambridge Journal of Economics”, 12, 329–337.

Davidson P. (2009), The Keynes Solution. The Path To Global Economic Prosperity, Palgrave Macmillan, New York.

Keynes J. M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London; wyd. pol. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, tłum. M. Kalecki, S. Rączkowski, PWN, Warszawa 2003.

Ökten N. Z. (2011), Reforming International Financial System: Post Keynesian Perspective, „International Research Journal of Finance and Economics”, 65, 134–144.

Pressman S. (2001), The Role of the State and the State Budget, [w:] Holt R. P. F., Pressman S. (red.), A New Guide to Post Keynesian Economics, Routledge, London, 102–113.

Trautwein H.-M. (2010), European Macroeconomic Policy: A Return to Active Stabilization?, [w:] Bateman B., Toshiaki H., Marcuzzo M. C. (red.), The Return to Keynes, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass., 51–72.

Wray L. R. (2001), Money and Inflation, [w:] Holt R. P. F., Pressman S. (red.), A New Guide to Post Keynesian Economics, Routledge, London, 79–91.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism